ארגון האינטרפול, ארגון היורופול ומכון באזל לממשל קיימו ב-18-19 בנובמבר כנס מקוון בנושא עבירות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים. בכנס השתתפו יותר מ-2,000 נציגים מקרב רשויות אכיפת החוק ומערכות המשפט במדינות שונות, לצד נציגי יחידות מודיעין פיננסי, ארגונים בינ"ל והסקטור הפרטי.   

במהלך הכנס דנו המשתתפים במגמות וחקירות של עבירות הקשורות למטבעות וירטואליים, התפתחות של "שווקים שחורים", שימוש במטבעות וירטואליים בהתקפות כופרה, וכן מאמצים גלובליים למניעת הלבנת הון הקשורה לנכסים וירטואליים. בהודעת הסיכום בירכו שלושת הארגונים על שיתוף הפעולה המתקיים בין רשויות אכיפת החוק, בסיוע הסקטור הפרטי, אשר עד כה הגביר בצורה ניכרת את האפקטיביות של חקירת עבירות הקשורות למטבעות וירטואליים. לצד זאת, הוצגו מספר המלצות נוספות שיישומן יגביר את שיעור ההצלחה בחקירות מסוג זה, לרבות:  

- החלת כללים, תהליכים ומסגרת רגולטוריות ברורות לאסדרת נותני שירותים בנכסים וירטואליים למניעת הלבנת הון, שיתמכו ברישום ופיקוח על נותני שירותים אלה, בהתאם להמלצות ארגון ה-FCPA. 

- הרחבת מכלול היכולות לחקירות הקשורות לנכסים וירטואליים, תוך שימת דגש על יצירת שותפויות בין הסקטור הפרטי והציבורי (private public partnerships) 

- אימוץ גישה רב-תחומית בחקירת עבירות הקשורות למטבעות וירטואליים, שעיקרה הקמת צוותים משותפים של חוקרי עבירות פיננסיות ומומחים לעבירות סייבר. 

לקריאת מסמך ההמלצות לחץ כאן (למנויי אמנט). 

פורסם 22-11-2020