קבוצת העבודה של ארגון ה- OECD בנושא מניעת שוחד פרסמה לאחרונה (17.11.20) דו"ח אשר משבח את מאמציה של ארה"ב בתחום המאבק בשחיתות גלובלית. קבוצת העבודה אחראית למעקב אחר יישום ואכיפת אמנת ה- OECD בנושא מאבק במתן שוחד של עובדי ציבור זרים סביב עסקאות בינלאומיות, והיא מורכבת מנציגי 44 המדינות החתומות על האמנה. 

הדו"ח הנוכחי מצביע על גידול ברמת האכיפה של ארה"ב ביחס להפרות של חוק ה-FCPA (החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים), מאז שפורסם הדו"ח הקודם של הארגון בשנת 2010. לפי הדו"ח, בין השנים 2019-2010 ארה"ב הרשיעה או הטילה קנסות על 174 חברות ו-115 יחידים בעבירות מתן שוחד ועבירות נלוות מכוח חוק ה-FCPA, וזאת בהשוואה ל-88 חברות ו-71 יחידים בעשור שקדם לכך. 

בדו"ח מודגש כי הישג זה נובע משילוב של מומחיות גבוהה, הקצאת משאבים לחקירה והעמדה לדין בעבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, שימוש אפקטיבי במנגנוני אכיפה מחוץ לכותלי בית המשפט, ופרסום מדיניות שמטרתה לתמרץ חברות לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק. בנוסף, מודגש התפקיד המרכזי שיש בארה"ב לתוכניות פדרליות המעודדות חושפי שחיתויות מתוך החברות עצמן (whistleblowing programs) לדווח על מעשי שוחד, לרבות החזקת "קו חם" לדיווח אנונימי ותמריצים כספיים לאותם חושפים.

כמו כן, הדו"ח כולל מספר המלצות לחיזוק נוסף של יכולת האכיפה בעבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, לרבות הרחבת ההגנות המוקנות לחושפי שחיתויות מפני "פעולות תגמול" נגדם ע"י הארגון או החברה (anti-retaliation protection), כך שהגנות אלה יחולו על כלל חושפי השחיתויות בסקטור הפרטי המבקשים לדווח על הפרות של חוק ה-FCPA. בנוסף, הארגון ממליץ להגביר את השקיפות בנוגע להחלטות המתקבלות ע"י הרשויות האמריקאיות בתיקי FCPA, באופן שיאפשר לציבור להשיג מידע רב יותר על הסכמי אי-תביעה עם חברות. 

פורסם 22-11-2020