הרשות המפקחת על השווקים הפיננסיים בשוויץ (FINMA) פרסמה אתמול (11.11.20) את מדד הסיכונים לשנת 2020 (2020 Risk Monitor), אשר סוקר את הסיכונים הבולטים ביותר למוסדות פיננסיים בשוויץ, לרבות הסיכון להלבנת הון. 

גם השנה הסיכון להלבנת הון בשוויץ מדורג ע"י FINMA כסיכון ברמה גבוהה. עפ"י הדו"ח, עובדת היותה של שוויץ מרכז גלובלי לניהול עושר של לקוחות פרטיים חושף אותה במיוחד לסיכוני הלבנת הון. לפי FINMA, התכווצות שולי הרווח עלולה להוביל מוסדות פיננסיים בשוויץ לגייס לקוחות רווחיים חדשים ממדינות בסיכון גבוה בשווקים המתעוררים, אשר מגלמים סיכון משמעותי לשחיתות. סיכון זה עשוי להחריף עוד יותר בשל מגפת הקורונה, המקשה על יצירת קשר עם הלקוחות ועל יישום אמצעים מתוכננים למניעת הלבנת הון. 

עוד נכתב, כי שערוריות השחיתות והלבנת ההון בעת האחרונה ממחישים כי הסיכונים עבור מוסדות פיננסיים המעורבים בעסקי ניהול עושר חוצי גבולות עדיין גבוהים. הניסיון מלמד כי העברות כספים שמקורם בשחיתות ומעילות יכולות להקיף לא רק לקוחות פרטיים שהינם אנשי ציבור, אלא גם ארגונים ממשלתיים וקרנות עושר סוברני. בנוסף, הדו"ח מצביע על מבנים מורכבים אשר עלולים לפגוע בשקיפות ולמנוע זיהוי נהנים סופיים של נכסים. מבנים אלה כוללים חברות הרשומות בשוויץ אך לא מקיימות בה נוכחות פיזית (domiciliary companies), נאמנויות ופוליסות ביטוח (insurance wrappers). 

לצד סיכוני הלבנת הון מסורתיים הקשורים לשירותי ניהול נכסים חוצי גבולות, FINMA מצביעה גם על סיכונים חדשים הקשורים לטכנולוגיית הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים, 

בשל הפוטנציאל הגדול יותר לאנונימיות בביצוע עסקאות, מהירות העברתם ואופיים חוצה הגבולות. לבסוף, FINMA מצביעה על מספר פעולות שמוסדות פיננסיים בשוויץ נדרשים במיוחד להקפיד עליהם: הצורך בהתאמה בין מסגרת הציות הכוללת של המוסד הפיננסי לבין התיאבון שלו לסיכון; ההכרח להתחקות אחר המקור והנהנים הסופיים של צברי נכסים משמעותיים; והעברת דיווחים לרשויות על כל פעולה חשודה הקשורה ללקוחותיהם.

פורסם 12-11-20