משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה (27.10.20) כי חתם על הסכם עם יצרנית המשקאות האלכוהוליים Beam Suntory Inc, שבמסגרתו תשלם החברה קנס של כ-19.5 מיליון דולר על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת החוק האמריקאי למניעת שוחד של אנשי ציבור זרים (חוק ה-FCPA).

עפ"י ההודעה, בין השנים 2012-2006 החברה שילמה שוחד לבכירים בשירות הממשלתי של הודו, דרך חברת הבת ההודית שלה Beam Global Spirits & Wine (India) Private Ltd, על מנת להשיג היתרים להשקת מוצרי החברה בשוק ההודי ובתמורה להזמנות של מוצריה עבור מתקנים וחנויות קמעונאיות ממשלתיות בהודו. 

השוחד שולם דרך ספקי שירותים ומפיצים של החברה בהודו, תוך מצג שווא של תשלומי השוחד בספרי החברה בתור "עמלות", ובידיעה והנחייה של אחד המנהלים הבכירים ב- Beam שהיה אחראי על פעילות החברה באסיה. 

כחלק מהתרמית, Beam נמנעה במכוון מיישום מערכת נאותה של בקרות פנימיות, שהייתה יכולה לסייע בזיהוי ועצירת תשלומי השוחד, למרות שהוזהרה ע"י יועצים חיצוניים בנוגע לצורך ליישם בקרות מספקות על סיכונים הקשורים לצדדים שלישיים שמולם עבדה בהודו. בנוסף לקנס הכספי, במסגרת ההסכם החברה התחייבה לחזק את תכנית הציות שלה ולדווח לממשל האמריקאי על יישום צעדים אלה. 

פורסם 05-11-2020