רשות ניירות ערך פרסמה ב-29.10.20 חוזר לחברות בעלות רישיון ניהול תיקים, שעניינו הקלות זמניות בחובות לפי צו אישור הלבנת הון החל על מנהלי תיקים, בצל משבר הקורונה. 

הוראות הצו הקיים קובעות כי הצטרפות לקוח חדש תתאפשר רק לאחר קיום פגישה פיזית של מנהל התיקים עם הלקוח, על מנת שמנהל התיקים יוכל לזהות את הלקוח פנים אל פנים. בד בבד, הוראות הצו מאפשרות כיום ביצוע הליכי זיהוי ואימות מופחתים, מרחוק ללא פגישה פרונטלית,  בהתקיים שני תנאים מצטברים, והם - כאשר מנהל התיקים סיווג את החשבון המנוהל ברמת סיכון נמוכה להלבנת הון וכאשר החשבון נמצא בתאגיד בנקאי או חבר בורסה שאינו בנק הנמצאים בישראל. 

בחוזר נכתב כי  בעת האחרונה התקבלו פניות ברשות ניירות ערך ממנהלי תיקים בנוגע לקשיים בקיום הוראות שונות הקבועות בצו, בשל משבר הקורונה וההנחיות הממשלתיות המגבילות משמעותית את האפשרות לקיום פגישה פרונטלית עם לקוחות המעוניינים להצטרף למנהל התיקים. כתוצאה מכך, מנהלי התיקים מתקשים לקיים פעילות רגילה ולקבל לקוחות חדשים במקרים שלא חלים לגבי התנאים להקלות, קרי ביחס לחשבונות המנוהלים בחו"ל או ביחס ללקוחות שאינם מסווגים בסיכון נמוך. 

לאור זאת, במטרה לאפשר למנהלי תיקים המשך פעילות סדירה בתקופה זו וקבלת לקוחות חדשים, גם במקרים שלא מתקיימים לגביהם התנאים להקלות, הרשות מודיעה בחוזר כי לא תיזום ולא תמליץ על נקיטת אמצעי אכיפה בשל אי-ביצוע הליכי זיהוי ואימות כנדרש בצו, ובלבד שהליכי הזיהוי יבוצעו בהתאם להוראות והתנאים המפורטים לחוזר. תנאים אלה כוללים את קיום חובות הזיהוי והאימות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת התקשרות מרחוק, וכן את סיווג החשבון ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ומימון טרור עד להשלמת הליכי הזיהוי והאימות המלאים כנדרש בצו, ובלבד שלא מתקיימות נסיבות אחרות אשר מצדיקות את סיווג החשבון ברמת סיכון גבוהה בהתאם לחובות מנהל התיקים לפי סעיף 2 לצו.

ההקלות הללו יהיו בתוקף במהלך שישה חודשים מפרסום החוזר באתר הרשות. לקריאת החוזר לחץ כאן

פורסם 04-11-2020