הבנק המרכזי של איי הבהאמה הודיע לאחרונה כי החל בהשקה לאומית של מטבע דיגיטלי המכונה "Sand Dollar". 

הנפקת והפצת המטבע הדיגיטלי של הבנק המרכזי החלה ב-20 באוקטובר, באמצעות מוסדות פיננסיים מורשים (AFIs). מוסדות אלה כוללים בנקים מסחריים, איגודי אשראי, נותני שירותי העברות כספים ותשלומים. הבנק המרכזי הדגיש כי התוצאה הרצויה של הפרויקט היא שכל תושבי איי הבהאמה ישתמשו במטבע הדיגיטלי החדש, בדומה למזומן, באופן שיביא להפחתה בעלויות השירותים הפיננסיים, הגברת היעילות בביצוע עסקאות, ושילוב פיננסי של קהילות מקומיות הסובלות מהיעדר גישה לשירותים פיננסיים בשל ריחוק גיאוגרפי ממוסדות בנקאיים. 

הפרויקט יבוצע בשני שלבים: בשלב הראשון, הסקטור הפרטי במדינה יצויד במטבע הדיגיטלי החדש של הבנק המרכזי כדי שיהיה מוכן לשימוש מיידי. עוד נמסר, כי הארנקים הדיגיטליים החדשים יהיו כפופים להליכי "הכרת הלקוח" ובדיקות נאותות, כדי להבטיח ציות מלא לסטנדרטים המקומיים והבינלאומיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. השלב השני יתמקד בהרחבת השימוש במטבע הדיגיטלי לשירותים ממשלתיים וציבוריים ברבעון השני של 2021. 

פורסם 27-10-20