היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) והבנק הפדרלי של ארה"ב (ה-FED) פרסמו היום (27.10.20) להערות הציבור טיוטת החלטה משותפת אשר מפחיתה את הסף הכספי המחייב שמירת רישומים ושידור מידע מזהה בהעברות פיננסיות, מ-3,000 ל-250 דולר בהעברות בינלאומיות.  

השינוי המוצע נוגע לתקנות ה- Recordkeeping and Travel Rule של חוק ה-BSA האמריקאי. במסגרת התקנות הקיימות, מוסדות פיננסיים נדרשים לאסוף, לשמור ולשדר מידע מזהה מסוים בהעברות כספים מעל ל-3,000 דולר. 

בטיוטה נכתב כי מידע שנאסף מדיווחים על פעולות חשודות (SARs) והליכים פליליים שונים מצביע על כך שגורמים זדוניים משתמשים בהעברות אלקטרוניות חוצות גבולות בסכומים נמוכים למטרות הלבנת הון, מימון טרור, סחר בסמים ועבירות נוספות. לפיכך, מוצע להפחית מ-3,000 ל-250 דולר את הסף אשר דורש ממוסדות פיננסיים להעביר למוסדות פיננסיים אחרים בשרשרת התשלום מידע על העברות כספים שמתחילות או מסתיימות מחוץ לארה"ב. עוד נמסר, כי הפחתת הסף עולה בקנה אחד עם עמדת ארגון ה-FATF, אשר מצביע על היתרון שיש באיסוף מידע ביחס להעברות כספים בסכומים נמוכים במסגרת המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. ביחס להעברות כספים בתוך ארה"ב לא יחול שינוי בתקנות הקיימות.  

בנוסף, מוצע להבהיר את ההגדרה של "כסף" (money) בתקנות הללו, על מנת להבטיח שכללים אלו יחולו גם על העברות מקומיות ובינלאומיות של מטבע וירטואלי בר המרה (Convertible Virtual Currency) ונכסים וירטואליים אחרים. הערות לטיוטה זו יתקבלו תוך 30 יום מפרסומה במרשם הפדרלי. 

פורסם 27-10-2020