ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (23.10.20) את ההחלטות שהתקבלו באסיפת מליאת הארגון שהתקיימה באופן מקוון בתאריכים 23-21 באוקטובר.

להלן ההחלטות והנושאים העיקריים שנידונו באסיפה: 

מדינות שנמצאות תחת מעקב הארגון: ה-FATF הודיע כי איסלנד ומונגוליה – שהופיעו עד כה ברשימת המדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור – ביצעו התקדמות משמעותית בתיקון ליקויי מניעת הלבנת הון. לפיכך, שתי מדינות אלה לא נתונות יותר למעקב מוגבר של ה-FATF והן הוסרו מרשימת המדינות בעלות הליקויים. 

שינויים בהמלצות ה-FATF למניעת מימון פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית: מליאת הארגון אישרה תיקונים להמלצה מס' 1 של ה-FATF ולמזכר הפרשנות להמלצה זו. בעקבות זאת, ההמלצה המתוקנת ומזכר הפרשנות החדש דורשים ממדינות ומישויות בסקטור הפרטי לזהות, להעריך, לנהל ולמזער סיכונים להפרה, אי-יישום או עקיפה של סנקציות פיננסיות ממוקדות הקשורות למימון פרוליפרציה. בנוסף, ה-FATF אימץ שינויים גם בהמלצה מס' 2 ומזכר פרשנות חדש להמלצה זו, על מנת לחזק את שיתוף הפעולה המקומי, התיאום וחילופי המידע בין רשויות לאומיות. כמו כן, הארגון הודיע כי הוא צפוי לפרסם מדריך חדש בנוגע להערכה ומזעור סיכונים למימון פרוליפרציה, אשר יבהיר למדינות ולסקטור הפרטי כיצד ליישם את ההמלצות החדשות. 

תגובת ה-FATF למגפת הקורונה: ממצאי הארגון מצביעים על כך שהמגיפה ממשיכה לפגוע באופן חמור ביכולתן של רשויות לאומיות ליישם אמצעים לזיהוי ומניעת הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, הארגון מעריך כי התמשכות המשבר צפויה להגביר את הפעילות העבריינית, לנוכח העלייה הבלתי נמנעת באבטלה, בביצוע פעולות מרחוק והמשך תוכניות הסיוע הכלכלי ליחידים ולעסקים. לאור זאת, הארגון הדגיש את הצורך החיוני ביישום מלא ואפקטיבי של המלצות הארגון ע"י המדינות השונות, תוך שימוש בגישה מבוססת סיכון. 

בנוסף, נמסר כי מפגש המומחים הבא של הארגון יתקיים באופן מקוון בתאריכים 25-23 בנובמבר. במפגש זה ידונו הנציגים בממצאים הראשוניים של שלושה פרויקטים שנמצאים במרכז העשייה של הארגון, ואשר עוסקים בעבירות סביבתיות, סחר בלתי חוקי בנשק, ומימון טרור על רקע אתני או קיצוני אחר. 

פורסם 25-10-2020