ב-22.10.20 פורסם ברשומות ילקוט הפרסומים עדכון להנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון עבור דיווחי נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי, וכן עבור דיווחי קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל. השינוי בהנחיות נוגע למעבר למתכונת בלעדית של דיווח מקוון לרשות ע"י סקטורים מפוקחים אלה, במקום דיווח באמצעות מדיה מגנטית כפי שהיה נהוג עד כה. 

בסעיף 1.1 להנחיות, המסדיר את אופן הדיווח של דיווח על פעולות רגילות, בוטל סעיף קטן ב', שקבע כי יש לשלוח את הדיווח על גבי מדיה מגנטית למשרדי הרשות. בנוסף, תוקן הנוסח של סעיף ג', כך שכעת נקבע כי יש להעביר את הדיווחים באמצעות אתר דיווח מקוון מאובטח ייעודי של רשל"ה, אשר פועל באופן מוקשח על פי זיהוי של כרטיס חכם, תעודת זיהוי חכמה, או אמצעי הזדהות דיגיטלי חד-חד-ערכי אחר שיאושר על ידי רשל"ה.

כמו כן, תוקנו הסעיפים הנוגעים להצהרה על אודות העדר פעילות חייבת בדיווח (כך שנוספה אופציה להצהיר על כך באתר הדיווח המקוון), ולאופן הדיווח על פעולות בלתי רגילות. 

הנחיות אלה ייכנסו לתוקפן 60 ימים מיום פרסומן. לקריאת הנוסח העדכני לחץ כאן.  

פורסם 25-10-2020