נשיא ארגון ה-FATF נשא לאחרונה נאום (14.10.20) בפני פורום מדינות ה- G20, ובו קרא לארגון להגביר את מאמציו ליישום הסטנדרטים הבינלאומיים של ה-FATF לגבי למטבעות וירטואליים מסוג "stablecoins". 

נזכיר כי ביוני 2019, ה-FATF פרסם לראשונה סטנדרטים מחייבים עבור סקטור המטבעות הקריפטוגרפיים. בסמוך לאותו מועד, הארגון הגיש דו"ח בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים ל- stablecoins - מטבעות וירטואליים השומרים על ערך יציב ביחס לנכס אחר, כמו למשל מטבע ממשי כלשהו, מתכת, או סל של נכסים אחרים. 

באותו דו"ח הדגיש ה-FATF כי במטבעות מסוג זה גלומים סיכוני הלבנת הון ומימון טרור רבים, לאור האנונימיות הפוטנציאלית הטבועה בהם והקלות היחסית שבה ניתן להעביר אותם ממקום למקום. כמו כן, צוין באותו דו"ח כי הסטנדרטים הבינ"ל החדשים של ה-FATF חלים במפורש גם על סוג זה של מטבעות וירטואליים, ולפיכך ישויות המעורבות בהסדרים של stablecoins, בין אם רשויות לאומיות שונות ובין אם נותני שירותים בנכסים וירטואליים – נדרשות ליישם חובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, לרבות חובות זיהוי, ניהול סיכונים ודיווח על פעולות חשודות. 

בנאומו ציין נשיא ה-FATF כי עד היום רק 25 מתוך 39 מדינות הארגון שילבו את הסטנדרטים החדשים של ה-FATF בתוך המסגרות הרגולטוריות המקומיות שלהן. לאור זאת, הוא קרא לכל המדינות לתת עדיפות ליישום הסטנדרטים המעודכנים של ה-FATF ביחס ל- stablecoins, לאור האופי הגלובלי של טכנולוגיה זו והשימוש הפוטנציאלי שעלול להיות לה בקרב עבריינים וגורמי טרור. הוא הוסיף כי ה-FATF ימשיך לעקוב מקרוב אחר הסיכונים המתעוררים בסקטור הנכסים הווירטואליים ויעדכן בהתאם את הנחיותיו. 

פורסם 19-10-2020