ארגון Transparency International פרסם אתמול (13.10.20) את דו"ח "ייצוא השחיתות" (Exporting corruption) לשנת 2020, הסוקר את מצב האכיפה בעבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים בקרב 43 מדינות החתומות על אמנת ה-OECD למאבק בשחיתות. בנוסף, נסקרו 4 מדינות וטריטוריות נוספות שאינן חתומות על האמנה, אך מקיימות פעילות ייצוא משמעותית: סין, הונג קונג, הודו וסינגפור.  

בדו"ח מודגש כי מתן שוחד לעובדי ציבור, ע"י חברות זרות המבקשות להשיג יתרונות עסקיים ולגרוף רווחים בשווקים זרים, מוביל לערעור מוסדות ממשלתיים, מסיט משאבים ציבוריים ומאיט פיתוח כלכלי וחברתי. כמו כן, הוא יוצר עיוותים בהשקעות בינלאומיות ומונע תחרות הוגנת בסחר הבינ"ל. ממצאי הדו"ח מעלים כי למרות האכיפה המוגברת בעשור האחרון בעבירות שוחד לעובדי ציבור, עבירות מסוג זה לא פחתו, ולמעשה אף מדינה אינה חסינה מפני שחיתות של עובדי ציבור והלבנת ההון הנלווית אליה. 

הדו"ח מסווג את המדינות בארבע קטגוריות של אכיפה: פעילה (Active), בינונית (Moderate), מוגבלת (Limited) ומועטה או לא קיימת (Little or no Enforcement). הניקוד ניתן למדינות בהתבסס על שלבי האכיפה השונים, לרבות מספר החקירות שנפתחו, ההליכים המשפטיים שהתנהלו ומספר המקרים שהסתיימו בהטלת עיצומים, במהלך פרק הזמן של ארבע שנים (2016-2019). בנוסף למרכיבים אלה משוקלל בדירוג גם חלקה של המדינה בייצוא העולמי.

מדינת ישראל מופיעה בדו"ח כאחת המדינות המצטיינות בתחום, והיא נמנית עם 4 המדינות היחידות בקטגוריה של "אכיפה פעילה", לצד ארה"ב, בריטניה ושוויץ. לפי הדו"ח, מאז 2016 נפתחו בישראל 10 חקירות הקשורות לשוחד של עובדי ציבור זרים, ושלושה מקרים הסתכמו בעיצומים. עם זאת, ישראל עדיין נמצאת בקטגוריה "אדומה" של מדינות שאינן מחזיקות מרשם מרכזי הכולל מידע על נהנים סופיים בחברות ובנאמנויות. כמו כן, ישראל אינה מפרסמת נתונים סטטיסטיים בנוגע לחקירות, תיקים או בקשות לסיוע משפטי הדדי בעבירות אלה. המדינות שנמצאות בתחתית הטבלה בנושאי אכיפה בעבירות שוחד ושחיתות בעסקאות בינ"ל הן: הונגריה, פינלנד, סלובקיה, פרו ובולגריה. 

בנוסף, הדו"ח כולל שורת המלצות לשיפור האכיפה בקרב המדינות בעבירות שוחד ושחיתות בעסקאות בינ"ל, לרבות: שיפור שקיפות המידע על נהנים סופיים בחברות ונאמנויות, ע"י הקמת מרשמים מרכזיים ציבוריים, והגדלת האחריות של חברות אם עבור האמצעים הננקטים בחברות הבת שלהן למניעת תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים.   

פורסם 14-10-2020