הרשות המפקחת על השווקים הפיננסיים בשוויץ (FINMA) פרסמה לאחרונה (06.10.20) ממצאי פעולת אכיפה נגד הבנק השוויצרי Banca Credinvest, שלפיהם נמצא כי הבנק הפר כללים ותקנות למניעת הלבנת הון, בהקשר לפעילות של לקוח מוונצואלה.  

ההליכים נגד הבנק נפתחו בנובמבר 2018, בעקבות מידע שקיבלה FINMA על הפרות פוטנציאליות של כללי מניעת הלבנת הון, בהקשר של מעשי שחיתות הקשורים לחברת הנפט הממשלתית של וונצואלה PDVSA.

ממצאי חקירת FINMA העלו כי תהליכי הבנק למניעת הלבנת הון וניהול סיכונים שלו היו בלתי נאותים. בין השאר, נקבע כי הבנק כשל לבצע כנדרש זיהוי ללקוחותיו ולנהנים סופיים בין השנים 2017-2013, כשל לנטר את פעילותם, והגיש באיחור דיווחים על פעולות חשודות לרשויות השוויצריות. 

בעקבות זאת, FINMA הורתה לבנק לנקוט שורת צעדים לתיקון הכשלים בתהליכי  מניעת הלבנת הון. במסגרת זאת, הבנק נדרש לנטר את כל לקוחות הבנקאות הפרטית שלו, לצורך זיהוי סיכונים מוגברים להלבנת הון ולהפחתתם. בנוסף, על הבנק להפסיק כל פעילות של לקוחותיו הקשורה לוונצואלה, ונאסר עליו לקבל לקוחות חדשים בסיכון גבוה, לרבות אנשי ציבור, למשך שלוש שנים. 

בכך מצטרף Banca Credinvest לבנקים שוויצרים נוספים שננקטו נגדם צעדי אכיפה בשנים האחרונות בהקשר למעשי שחיתות בחברת PDVSA, דוגמת בנק Julius Baer ו- Credit Suisse

פורסם 12-10-2020