לינדה לאסוול, המשמשת כראש המחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניו-יורק (ה-DFS), פרסמה אתמול (29.09.20) מאמר דעה הקורא להחמיר את האכיפה כלפי תאגידים בנקאיים ובנקאים אינדיבידואליים המעורבים בהלבנת הון. המאמר מתפרסם על רקע פרשיית הדלפת המסמכים מתוך FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי של ארה"ב, שבה נחשפו בכלי התקשורת דיווחים רבים שהועברו לרשויות האמריקאיות על פעולות חשודות במוסדות פיננסיים, בהיקף של כ-2 טריליון דולר. 

לטענתה של לאסוול, הדיווח על פעולות חשודות (ה-SAR) הפך מכלי שנועד להתריע בפני רשויות הפיקוח והאכיפה על פעילות עבריינית, ל"כרטיס חופשי" (free pass) עבור בנקים, שמאפשר להם לסייע בביצוע פעולות פיננסיות והעברת כספים דרך חברות קש אנונימיות למקלטי הלבנת הון. היא הוסיפה כי רק לעתים רחוקות בנקאים אינדיבידואלים נדרשים לתת דין חשבון על מעשיהם, וכי הלבנת ההון הפכה למקור רווח עבור הבנקים, בעוד שקנסות על הבנקים נתפסים כמרכיב עלות נוסף של הפעילות העסקית.   

כדי לשנות את מצב העניינים הקיים ולסייע בהוצאת ההון השחור מהמערכת הפיננסית, היא קראה ליישם שורת צעדים, ובכלל זה: להטיל חובות לזיהוי נהנים סופיים בתאגידים ובחברות באחריות מוגבלת בעת ביצוע פעולות פיננסיות; להטיל עיצומים על בנקאים המסייעים במעשיהם להלבנת הון ועבירות נוספות; ולדרוש מדירקטוריונים והנהלות של מוסדות פיננסיים לעודד וליישם תרבות ציות איתנה כקו הגנה ראשון למניעת עבירות פיננסיות, תוך הקפדה על אי-התלות של קציני הציות בתוך הארגון.  

בנוסף, לאסוול קוראת לרגולטורים זרים – ובפרט לרגולטורים באירופה - לדרוש מבנקים המחזיקים שלוחות בארה"ב להפוך את הציות ומניעת הלבנת הון לנושא בעל עדיפות מרכזית ולהקצות לו את המימון והמשאבים הדרושים. 

פורסם 30-09-2020