יו"ר ארגון MONEYVAL (אשר פועל מטעם המועצה האירופית ועוסק בקביעת סטנדרטים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור), ונשיא הוועידה המופקדת על יישום אמנת ורשה (אמנת מועצת אירופה בנושא הלבנה, חיפוש, תפיסה וחילוט של תוצרי פשע ומימון טרור) פרסמו ב-22.09.20 הצהרה משותפת על רקע פרשיית הדלפת המסמכים מתוך FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי של ארה"ב, שבה נחשפו בכלי התקשורת דיווחים רבים שהועברו לרשויות האמריקאיות על פעולות חשודות במוסדות פיננסיים. 

בהצהרה, שאינה מתייחסת במישרין לתוכן המסמכים שהודלפו, נכתב כי הגילויים האחרונים ביחס למידע המודלף ממחישים את הצורך בהגברת המאמצים הגלובליים למניעת הלבנת הון, שאותם מוביל ארגון ה-FATF. כמו כן, הודגש התפקיד המרכזי שיש לאמנת ורשה במסגרת מאמצים אלה, לאור העובדה שהיא מעניקה סמכויות ליחידות המודיעין הפיננסי לעצור פעולות חשודות עוד בשלביהן הראשוניים, ובנוסף דורשת מהן לעצור פעולות חשודות בכל עת שבה הן מתבקשות לעשות זאת ע"י יחידה עמיתה זרה.

ההצהרה מוסיפה וקוראת למדינות החברות במועצת אירופה לחתום, לאשרר וליישם בהקדם את האמנה, ומזמינה גם מדינות לא אירופיות להצטרף לאמנה ולהתחייב ליישומה המלא והאפקטיבי. 

פורסם 22-09-2020