הרשות המפקחת על השווקים הפיננסיים בשוויץ (FINMA) פרסמה היום (24.09.2020) ממצאי פעולת אכיפה נגד הבנק השוויצרי Bank SYZ SA, שלפיה נמצא כי הבנק הפר כללים ותקנות למניעת הלבנת הון, בהקשר לפעילות של לקוח זר הקשור לאנשי ציבור. 

FINMA פתחה בהליך אכיפה נגד הבנק בחודש פברואר האחרון, לאחר שקיבלה מידע בנוגע לכך שהבנק הפר חובות למניעת הלבנת הון, במסגרת קשר עסקי שקיים עם לקוח מאנגולה. במהלך הבדיקה נמצא כי הבנק לא השקיע מספיק מאמצים כדי להבין את הסיבות לגידול שחל בנכסיו של אותו לקוח, למרות שמדובר היה בנסיבות שהיו צריכות להעלות חשד ולמרות שהבנק זיהה וסיווג את הלקוח בקטגוריית לקוחות הקשורים לאנשי ציבור. כמו כן, נמצא כי הבנק כשל למלא בצורה נאותה את חובותיו לבדיקת פעולות בסיכון גבוה שבוצעו ע"י אותו לקוח בהיקף של עשרות מיליוני פרנקים שוויצרים. 

יחד עם זאת, הבדיקה העלתה כי הבנק עמד בחובות הדיווח שלו, מה שאפשר לרשויות התביעה במדינה לחקור את המקרה. הבנק לא ספג קנס בגין ההפרה, אך הרשויות ימנו מבקר עצמאי שיבדוק את הצעדים שנקט הבנק לתיקון הליקויים בציות לתקנות מניעת הלבנת הון. 

בהודעה צוין כי המקרה ממחיש את החשיבות שיש לדיווח לרשויות השוויצריות על לקוחות שמתעורר חשד בנוגע למקור הכספים שלהם. בהקשר זה, FINMA ציינה כי בשנים האחרונות חל שיפור בציות לחובות הדיווח בשוויץ, וכתוצאה מכך חל גידול במספר ההעמדות לדין ע"י רשויות התביעה הפלילית במדינה. 

פורסם 24-09-2020