היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה (AUSTRAC) הודיעה היום (24.09.20) כי הגיעה להסדר עם הבנק האוסטרלי Westpac, שבמסגרתו הבנק ישלם קנס של 1.3 מיליארד דולר אוסטרלי, בגין הפרות של החוק האוסטרלי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, הקנס האזרחי הגדול ביותר עד היום בהיסטוריה של אוסטרליה. 

במסגרת ההסדר, אשר ממתין כעת לאישורו של בית המשפט הפדרלי במדינה, Westpac הודה בכך שהפר את החוק האוסטרלי ב-23 מיליון מקרים, וכתוצאה מכך חשף את המערכת הפיננסית האוסטרלית לפגיעתם של גורמים עבריינים. בין השאר, הבנק הודה בכשלים הבאים: 

• אי-דיווח ל- AUSTRAC על 19.5 מיליון מקרים של הוראות תשלום בינ"ל (IFTIs)

• היעדר מסירת מידע על מקור ההעברות והכספים הללו לבנקים אחרים בשרשרת ההעברה, דבר שמנע מאותם בנקים לנהל בצורה נאותה סיכוני מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

• היעדר שמירת רישומים הקשורים למקור ההעברות הללו. 

• מחסור בהערכה וניטור נאותים של הסיכונים הנובעים מהעברת הכספים הללו אל אוסטרליה ומחוצה לה, באמצעות קשרי הבנקאות הקורספונדנטית של הבנק, לרבות דרך מדינות בסיכון גבוה. 

• אי-ביצוע בדיקות נאותות ללקוחות בהקשר לפעולות חשודות הקשורות לניצול קטינים. 

על רקע זה נזכיר, כי בחודש יוני האחרון פרסם הבנק  דו"ח מסכם של ממצאי בדיקה פנימית שערך בנוגע לכשלי מניעת הלבנת הון ומימון טרור ב- Westpac במהלך העשור האחרון. במסגרת הכשלים שאותרו, הבנק זיהה במיוחד אי-בהירות לגבי גבולות הגזרה של ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ביחידות הבנק; היעדר אפקטיביות ביישום מודל שלושת קווי ההגנה לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור; והיעדר הבנה ברורה ועקבית בתוך יחידות הבנק בנוגע לאופי סיכוני הלבנת הון הנובעים מפעילות לקוחות הבנק ובנוגע לאופן שבו יש למזער אותם. 

פורסם 24-09-2020