המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) חתם לאחרונה על הסכם עם חברת Comtech Telecommunications Corp, ועם חברת הבת שלה EF Data Corp, שבמסגרתו הן ישלמו קנס של כ-894 אלף דולר, בגין הפרת הסנקציות על סודן.  

Comtech הינה חברה אמריקאית המתמחה במכירת מערכות תקשורת מתקדמות. עפ"י ממצאי OFAC, בשנים 2015-2014 היא ייצאה באמצעות חברת הבת שלה EF Data ציוד לוויני לרשות התעופה האזרחית בסודן, למרות שידעה שמדובר במדינה תחת סנקציות ובפעולה המצריכה היתר מיוחד מ-OFAC.

המכירה יצאה לפועלת למרות שעובדים ב- EF Data התריעו בפני ההנהלה הבכירה על הבעייתיות בייצוא ציוד לסודן, ולמרות שהמערכת שנועדה להבטיח ציות להוראות OFAC הפיקה גם היא התרעה על הגבלת הייצוא של OFAC בנוגע לסודן. במקום לעצור את העסקה, מנהל התפעול לשעבר של החברה ניסה לעקוף את ההגבלות על הייצוא על ידי ביצוע העסקאות דרך חברת בת קנדית של EF Data בשם Memotec Inc. גם לאחר שהובהר לה כי הייצוא  מצריך היתר מיוחד מ-OFAC, החברה החליטה שלא להמתין לקבלת היתר והמשיכה בביצוע העסקאות. 

בהודעת OFAC צוין כיComtech  ו- EF Data פעלו בפזיזות וכשלו להפגין זהירות, כפי שמצופה מיצואן מתוחכם בעל פעילות בינלאומית ענפה וניסיון רב ביישום תקנות OFAC במסגרת עסקיו. עוד נמסר, כי המקרה ממחיש לא רק את החשיבות שיש להשקעה בבקרות פנימיות לזיהוי ועצירת עסקאות אסורות, אלא גם את ההכרח לגבש וליישם בלמים ואיזונים פנימיים, שימנעו מעובדים יחידים לעקוף את אותן בקרות ולאשר עסקאות אסורות. 

פורסם 21-09-2020