היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) פרסמה ב-14.09.20 תקנה סופית (Final Rule) אשר מרחיבה את תכולת החובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור המוטלות על בנקים ללא רגולטור פדרלי 

עד היום, בנקים ללא רגולטור פדרלי בארה"ב ("Banks without a Federal functional regulator") נדרשו לציית לחובות מסוימות מכוח חוק ה-BSA האמריקאי, לרבות דיווחים על פעולות חשודות ודיווחים על עסקאות מטבע. עם זאת, בנקים אלה היו פטורים מיישום תכנית למניעת הלבנת הון.

כעת, לנוכח הרצון להבטיח ציות עקבי לחוק ה-BSA האמריקאי בקרב כל סקטור הבנקאות האמריקאי, התקנה החדשה שפורסמה מגדירה סטנדרטים מינימליים לתוכניות למניעת הלבנת הון, גם עבור בנקים ללא רגולטור פדרלי. בנוסף, התקנה מאריכה חובות בנוגע ליישום תכנית לזיהוי לקוח (customer identification program) ודרישות הקשורות לזיהוי נהנים סופיים ע"י בנקים אלה. החובות ייכנסו לתוקף תוך 180 יום ממועד פרסום התקנה במרשם הפדרלי. 

פורסם 17-09-2020