היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) פרסמה ב-01.09.20 הודעה באתר האינטרנט שלה, שעוסקת בהדלפה פוטנציאלית של דיווחים על פעולות חשודות (SARs). 

בהודעה נכתב כי הובא לידיעתה של FINCEN כי כלי תקשורת שונים מתכוונים לפרסם סדרת מאמרים המתבססים על הדלפה בלתי חוקית של SARs ושל מסמכים רגישים אחרים של הממשל האמריקאי מהשנים האחרונות. ההודעה מזהירה כי מדובר בעבירה שעלולה לפגוע בביטחון הלאומי של ארה"ב, לסכן את החקירות של רשויות אכיפת החוק ולאיים על ביטחונם של המוסדות והיחידים אשר מגישים דיווחים מסוג זה. לפי ההודעה, הנושא הועבר לחקירת משרד המשפטים והמפקח הכללי של משרד האוצר האמריקאי.  

בהודעה לא נמסרו פרטים נוספים לגבי מהות ההדלפה, אך לפי מקורות שצוטטו באתר האינטרנט של התאחדות המומחים למניעת פשיעה פיננסית ACFCS , קיים חשש שמדובר בפריצה של ארגוני פשע מאורגן או של מדינה זרה, כשאחת האפשרויות היא שהפריצה בוצעה בסיוע של אחד מעובדי FINCEN עצמה. אם חששות אלה יתבררו כנכונים, הדבר עלול להוביל לאובדן אמון מצד הבנקים האמריקאיים ביכולתן של הרשויות לשמור על סודיות ה- SARs, ואף להוביל לתביעות פוטנציאליות מצד לקוחות שעומדים במרכזם של דיווחים על פעולות חשודות. 

פורסם 07-09-2020