ארגון ה-BIS, המאגד 62 בנקים מרכזיים ברחבי העולם, פרסם ב-01.09.20 מסמך אשר בוחן את דפוסי הפיקוח על בנקאות קורספונדנטית במדינות שונות, ומציג המלצות להגברת אפקטיביות הפיקוח בתחום זה. 

המסמך מתפרסם על רקע המשך הירידה בהיקף קשרי הבנקאות הקורספונדנטית ברחבי העולם, הן משיקולי אסטרטגיה עסקית וצמצום עלויות, והן בשל חששות מפני הלבנת הון ומימון טרור. עפ"י נתוני ה-BIS, בשנת 2019 חלה ירידה נוספת של 3% במספר הבנקים הקורספונדנטים הפעילים, ובסה"כ ירידה של 22% בשנים 2019-2011. למגמה זו יש השפעות פוטנציאליות שליליות על הדרה פיננסית של פלחי לקוחות שלמים, והיא עלולה לדחוק את הפעילות הפיננסית של האוכלוסיות המודרות לערוצי תשלום לא מוסדרים ובלתי שקופים. 

על מנת להתמודד עם מגמה זו, ה-BIS וארגונים בינ"ל נוספים פועלים על מנת להבהיר את הציפיות הרגולטוריות כלפי הבנקים הקורספונדנטים והרספונדנטים, ולהציע כלים משופרים לביצוע בדיקות נאותות ע"י בנקים קורספונדנטים. עפ"י המסמך, שיטת הפעולה המומלצת ביותר היא קיום דיאלוג דו-כיווני בין הרשויות למוסדות הפיננסיים, שבו הרשויות מספקות הנחיות מפורטות, הבהרות וטיפולוגיות, שימחישו מהם המקרים שבהם הבנקים אינם עומדים בציפיות הרגולטוריות, ומאידך הבנקים מספקים תשומות ותובנות שמסייעות בגיבוש הערכת הסיכון לאומית.  

בהיבט האכיפה, ה-BIS מדגיש כי בעוד שבמרבית המדינות קיים טווח רחב של צעדי אכיפה אפשריים, קיים צורך באכיפה חמורה יותר במקרים של הפרות בולטות. לפי גישה זו, ככל שהפיקוח על בנקים רספונדנטים יהיה קפדני יותר, כך יפחת הסיכון שבנקים אלה מציבים בפני בנקים קורספונדנטים, ואלה יחושו נוחות גדולה יותר לספק להם שירותים, מה שבתורו יתרום למניעת הדרה פיננסית.    

המלצה נוספת היא יישום כלים וטכנולוגיות חדשניים שיסייעו באתגרי הפיקוח וניהול הסיכונים הקשורים בבנקאות קורספונדנטית, דוגמת שימוש במאגרי מידע מרכזיים המקלים על ביצוע הליכי הכרת הלקוח (KYC Utilities) , שימוש בשאלונים של קבוצת וולפסברג, ושילוב של קוד ה-Legal Entity Identifier (LEI) בהודעות תשלום. 

לקריאת המסמך לחץ כאן

פורסם 07-09-2020