המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC), מחלקת המדינה האמריקאית ומשרד המסחר האמריקאי פרסמו ב-01.09.20 מדריך משותף בנושא זיהוי ומניעת פעילות רכש המיועדת לתעשיית הטילים הבליסטיים של צפון קוריאה (North Korea Ballistic Missile Procurement Advisory). 

המדריך נועד לסייע לסקטור הפרטי ולבעלי עניין נוספים ליישם בקרות נאותות שיבטיחו את הציות לחובות בתחום זה וימזערו את החשיפה לסנקציות. בין השאר, מפורטות במסמך טקטיקות ההסתרה וההטעיה המרכזיות המשמשות את היחידים והישויות הפועלות עבור מערך הרכש הצבאי של צפון קוריאה; הציוד והרכיבים הבולטים שאותם שואפת צפון קוריאה לרכוש בחו"ל לטובת תכנית הטילים שלה; ודרכים מומלצות למזעור הסיכון. 

עפ"י המסמך, צפון קוריאה משתמשת ברשת מסועפת של סוכני רכש בחו"ל, לרבות נציגים דיפלומטיים או משרדי סחר של צפון קוריאה בחו"ל. צפון קוריאה גם מפעילה חברות זרות, דוגמת ישויות סיניות ורוסיות, אשר רוכשות עבורה מרכיבים מסחריים זרים עבור טילים בליסטיים, תוך הסתרת משתמש הקצה האמיתי של הפרטים הללו, וסילוף המידע המופיע במסמכי הייצוא. 

המסמך ממליץ ליצואנים רלבנטיים ליישם בדיקות נאותות מוגברות, במסגרת פעילות מסחרית מול לקוחות חדשים או בלתי מוכרים, שיבטיחו כי צפון קוריאה אינה היעד הסופי של המוצרים שבהם הם סוחרים. בנספח בעמ' 9 מפורטת רשימת הרכיבים שצפון קוריאה מנסה במיוחד לרכוש בחו"ל עבור תכנית הטילים שלה, לרבות: רכבי תובלה כבדים שעשויים לשמש לשינוע טילים בליסטיים; חומרים המכילים טיטניום, דלקים מוצקים ואבקת אלומיניום פרכטלורט.  

בנוסף, המדריך מפנה למסמכים נוספים שיכולים לסייע בהבנת השיטות המשמשות למימון פרוליפרציה, לרבות המלצות והנחיות ה-FATF והערכת הסיכון הלאומית של משרד האוצר האמריקאי בנושא מימון פרוליפרציה. 

לקריאת המדריך לחץ כאן

פורסם 06-09-2020