ארגון MONEYVAL, אשר פועל מטעם המועצה האירופית ועוסק בקביעת סטנדרטים וביצוע הערכות הדדיות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, פרסם אתמול (02.09.20) דו"ח אשר סוקר מגמות ותופעות הקשורות להלבנת הון ומימון טרור, אשר זוהו ע"י מדינות הארגון במהלך משבר הקורונה. 

הדו"ח מציג מסקנות ראשוניות ביחס לאיומים, לחולשות ולדרכי הפעולות המומלצות ביותר שזוהו עד כה במהלך ההתמודדות עם הנגיף, בהתבסס על מידע שנאסף ממדינות הארגון, במטרה לסייע למקבלי ההחלטות ולסקטור הפרטי ביישום תגובות ממוקדות ויעילות יותר לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור אשר מתעוררים אגב המשבר. 

ככלל, לא נרשמה עלייה משמעותית בהיקף הפשיעה במרחב האירופי כתוצאה מהמשבר, אך זוהתה עלייה בעבירות מסוימות בעלות אלמנטים חוצי גבולות, דוגמת הונאה באמצעים אלקטרוניים ופשעי סייבר. כמו כן, הזינוק בביקוש לציוד רפואי, והרצון להימנע מחסמים אדמיניסטרטיביים ביחס לייבוא ציוד זה, הוביל לכך שמדינות מסוימות השעו באופן זמני בקרות על תהליכי רכש ציבוריים כדי להימנע מעיכובים, דבר שהגביר את הפגיעות לעבירות הונאה ושחיתות. 

כמו כן, השינוי בתהליכי העבודה של הסקטור הפרטי, שאופיין בעלייה משמעותית בעבודה מרחוק, הגביר את החשש ביחס להשפעה שעלולה להיות לכך על יישום מלא של הליכי זיהוי ואימות (CDD) ועל סיכונים הקשורים למתן שירותים מרחוק ללקוח. העבודה מרחוק הגבירה גם הסיכון להתממשות הונאות מסוימות, ובפרט: הונאה של צד שלישי המתחזה ללקוח על מנת להוציא במרמה תשלומים מהמוסד הפיננסי (Third party impersonation fraud); הונאה שבה לקוח יוצר מצג שווא ביחס לנסיבות שבגינן הוא מבקש תשלום או הלוואה (First party application fraud); וסיכון מוגבר ל"פישינג" ועבירות סייבר אחרות. 

עוד צוין, כי סגירת הגבולות הלאומיים הובילה לצמצום היכולת של ארגוני פשיעה לבצע הברחות מזומן וסחר בסמים. לפיכך, פתיחת הגבולות המחודשת וההקלות על כניסת נוסעים צפויה להביא ל"ביקוש מאוחר" (Late demand) מצד ארגוני הפשיעה ולהגברת הניסיונות להברחת מזומנים. גם מגמת התגברות משיכות המזומן ע"י לקוחות במהלך סגר, הגם שמדובר בפעולה לגיטימית לחלוטין, עלולה להיות מנוצלת ע"י עבריינים ככסות להלבנת הון באמצעות מזומן. 

בנוסף, הדו"ח כולל שורת המלצות שיסייעו להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור במהלך המשבר, לרבות: 

• הקפדה על ציות לסטנדרטים של ה-FATF; ובפרט להנחיות ממוקדות שמתפרסמות ע"י הארגון, דוגמת המסמך COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses. 

• ביצוע התאמות בפעילות הסקטור הפרטי לפי גישה מבוססת סיכון, באופן שייתן דגש הולם לסיכונים ומגמות המתעוררים על רקע המשבר, ובכלל זה ביחס לנהלים הנוגעים לפתיחת חשבון או לביצוע פעולות מרחוק. 

• מעקב מוגבר אחר תהליכי רכש ציבורי, במיוחד במקרים בהם ניתנו הקלות בבקרות על הליכי רכש מסוג זה.  

• מעקב מוגבר של משטרת הגבולות ורשויות המכס אחר תנועות מזומנים חוצות גבולות, שעלולות להיות קשורות ל"ביקוש מאוחר" של הברחת מזומנים ע"י ארגוני פשיעה. 

פורסם 03-09-2020