משרד המשפטים האמריקאי ורשות ני"ע האמריקאית (ה-SEC) הודיעו לאחרונה כי הגיעו להסכמים עם חברת תוספי המזון Herbalife Nutrition Ltd, שבמסגרתם החברה תשלם קנס כולל של כ-123 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בדבר הפרת החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים (חוק ה-FCPA). 

עפ"י ממצאי הרשויות, החברות הבנות של הרבלייף בסין (Herbalife China) היו מעורבות במשך כעשור, בין השנים 2016-2007, בתשלומי שוחד ובמתן מתנות יקרות ערך לעובדי ציבור סיניים, וזאת במטרה להרחיב את פעילותה של החברה בסין. השוחד שולם לאותם בכירים סיניים תמורת מתן היתרי מכירה לחברה, וכן במטרה להביא לסגירת חקירות שהרשויות הסיניות ניהלו נגד הרבלייף בנוגע לציות שלה לחוק הסיני. כמו כן, החברה שילמה שוחד במטרה להביא להסרת פרסומים שליליים נגד הרבלייף בכלי תקשורת ממשלתיים בסין. 

מנהלי Herbalife China ביקשו מעובדי החברה לזייף מסמכים במטרה להסתיר את תשלומי השוחד, ואלה הוצגו בצורה כוזבת בספרי החברה כהוצאות עסקיות לגיטימיות. עוד נכתב, כי פעילות זו התאפשרה בשל בקרות פנימיות בלתי מספקות והיעדר תכנית ציות אפקטיבית למניעת שוחד בהרבלייף. 

בהודעת הרשויות האמריקאיות נמסר כי החברה נקטה צעדים לתיקון ההפרות, לרבות פיטורי העובדים שהיו מעורבים בהפרות, אימוץ בקרות מחמירות ונהלים למניעת שחיתות, והגדלה משמעותית של משאבי הציות. במסגרת ההסכמים, החברה התחייבה להמשיך ולדווח במשך שלוש השנים הקרובות על הצעדים שתמשיך ליישם לצורך הגברת הציות לחוק ה-FCPA. 

פורסם 30-08-2020