רשות ני"ע האמריקאית (ה-SEC) חתמה לאחרונה (06.08.20) על הסדר עם חברת מימון הצרכנים האמריקאית World Acceptance Corporation, שבמסגרתו הסכימה החברה לשלם קנס של 21.7 מיליון דולר על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת חוק ה-FCPA, החוק האמריקאי למניעת שוחד לעובדי ציבור זרים. 

עפ"י ממצאי ה-SEC, חברת WAC de Mexico SA de CV, שהייתה חברת הבת של World Acceptance  במקסיקו, שילמה שוחד בהיקף של יותר מ-4 מיליון דולר לעובדי ציבור ולבכירים באיגודים מקצועיים במקסיקו בין השנים 2017-2010, במטרה לזכות בחוזים שיאפשרו לה להעניק הלוואות לעובדי ציבור במדינה (בעיקר בסקטור הבריאות והחינוך), וכדי להבטיח החזרים שוטפים של ההלוואות שהוענקו. 

השוחד הועבר לעובדי הציבור ע"י גורמים מתווכים שהחברה העסיקה, והוא ניתן להם ישירות במזומן או באמצעות הפקדה לחשבון עובד הציבור או לחשבון אחד מקרובי משפחתו או מקורביו. בעקבות תשלומי השוחד, החברה חתמה על חוזים על ישויות ממשלתיות ואיגודי עובדים שהניבו לה רווחים של כ-18 מיליון דולר. 

עוד נכתב, כי World Acceptance כשלה ליישם בקרות פנימיות נאותות שיאפשרו לה לזהות ולאתר את תשלומי השוחד, אשר הוצגו באופן כוזב בספרי החברה בתור "עמלות". כמו כן, החברה לא גיבשה ויישמה מדיניות ונהלים נאותים לניהול סיכונים כתוצאה מפעילות של צדדים שלישיים, לא החזיקה מערכת לניהול ספקים מאושרים, ולא ביצעה בדיקות נאותות לספקים חדשים. 

פורסם 23-08-2020