היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) פרסמה ב-18.08.20 הצהרה אשר מציגה את השיקולים המנחים בכל הנוגע לאכיפת הכללים והתקנות מכוח חוק ה-BSA (Bank Secrecy Act), שהינו החוק העיקרי אשר דורש ממוסדות פיננסיים בארה"ב לפעול לזיהוי ולמניעת הלבנת הון. 

ההצהרה נועדה לספק בהירות ושקיפות רבה ביותר בנוגע לגורמים העומדים בבסיסם של צעדי אכיפה נגד מוסדות פיננסיים אשר נמצא לגביהם כי הפרו את חוק ה-BSA. כמו כן, ההצהרה מפרטת את פעולות האכיפה האפשריות העומדות לרשות FINCEN, החל משליחת מכתבי אזהרה, הסדרים הכוללים התחייבויות לתיקון ההפרות וקנס אזרחי, וכלה בניהול הליך פלילי נגד הגוף המפוקח. 

ככלל, הגורמים הנלקחים בחשבון במקרה של הפרת חוק ה-BSA מורכבים ממידת הציות לחובות ספציפיות מכוח החוק (כגון שמירת רישומים ודיווח), ומהנאותות של התוכנית למניעת הלבנת הון, לרבות יישום בקרות פנימיות, ביצוע בדיקות בלתי תלויות, הטמעת מערך ציות שוטף בראשות ממונה וקיום הדרכות. לכך מתלווים שיקולים נוספים, שמשקלם והשפעתם על פעולת האכיפה משתנים ממקרה למקרה, בהתאם לנסיבות הספציפיות. בין השאר, מוזכרים בהצהרה השיקולים הבאים: 

• מהות וחומרת ההפרות, לרבות הנזק הפוטנציאלי למערכת הפיננסית כתוצאה מהלבנת ההון והסכומים הקשורים להפרה; הרווח הפיננסי שגרף הגוף המפוקח כתוצאה מההפרה.   

• היקף ההפרות, לרבות שיעור הכשל (מספר ההפרות מתוך המספר הכולל של הפעולות), ומשך ההפרות.  

• ידיעת ההנהלה בנוגע להתנהלות שהובילה להפרות ומעורבותה במעשים. 

• מידת שיתוף הפעולה של הגוף המפוקח עם חקירת הרשויות, לרבות בנוגע לאי-סדרים בהתנהלות הדירקטורים, המנהלים, העובדים וצדדים נוספים. 

• דיווח מרצון ומבעוד מועד לרגולטור על ההפרות, והפעולות שננקטו לסיום ההפרות לאחר גילויין. 

לקריאת ההצהרה לחץ כאן

פורסם 19-08-2020