הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה היום (23.07.20) מדריך מקיף לסקטור נותני האשראי בישראל, אשר כולל טיפולוגיות, דגלים אדומים ודגשים ליישום גישה מבוססת סיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, המדריך כולל  הבהרות ודוגמאות בנוגע למבנה ותוכן הדיווחים שהסקטור מצופה להעביר לרשות. 

בפרק 5 (עמ' 20) מתוארות הטיפולוגיות העיקריות להלבנת הון ומימון טרור באמצעות נותני שירותי אשראי, לרבות: שימוש בנותן שירותי אשראי במטרה להסתיר את זהות מעביר הכספים;  שימוש בנותן שירותי אשראי כצינור להעברת כספים; החזר הלוואה על ידי כספים שמקורם אסור; פיצול עסקאות לסכומים נמוכים מסף הדיווח, ועוד. 

פרק 6 (עמ' 23) כולל רשימת דגלים אדומים לניטור וזיהוי פעילות חריגה בשלבי מתן ההלוואה השונים (הליך הכרת הלקוח, שלב נטילת האשראי, שלב החזר האשראי). להלן מספר דגלים אדומים כאמור: 

• העמדת בטחונות להלוואה על ידי גורם שאינו קשור ללקוח/לעסקה, או שהקשר בינו ללקוח אינו ברור.

• לקוח הנוטל הלוואה כנגד נכס שאינו בבעלותו או שהזיקה שלו לנכס הנרכש אינה ברורה.

• החזר הלוואה מבוצע באמצעות צד שלישי שאינו קשור לעסקה או להלוואה, ללא הסבר סביר. 

• פירעון הלוואה מבוצע סמוך למועד לקיחתה או מוקדם באופן משמעותי ממועד ההחזר המקורי, ללא הסבר סביר.

בנוסף, מתוארים דגלים אדומים בחלוקה לפי תחומי פעילות (נדל"ן, קבוצות רכישה; תחום הפקטורינג, מימון רכב; ניכיון כרטיסי חיוב וניכיון צ'קים).

כמו כן, המסמך כולל דוגמאות מתיקי חקירה שבהם העבירה הרשות לגופי האכיפה מודיעין פיננסי שמקורו בדיווחים מנותני שירותי אשראי. בין השאר, מופיעות דוגמאות מחקירות בגין הפצת חשבוניות פיקטיביות, שחיתות ושוחד, מתן הלוואות ללא רישיון, סחיטה באיומים, סחר בסמים והעלמות מס. 

לקריאת המדריך לחץ כאן (למנויי אמנט). 

פורסם 23.07-2020