בית הדין של האיחוד האירופי פרסם לאחרונה (16.07.20) את החלטתו להטיל קנסות כספיים על שתי מדינות החברות באיחוד – רומניה ואירלנד – בעקבות כשלונן ליישם את הדירקטיבה מס' 2015/849 של האיחוד למניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

כידוע, הדירקטיבה מהווה את המסגרת החוקית הכוללת של האיחוד האירופי לאסדרה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור בקרב המדינות החברות באיחוד. בשנים האחרונות החליט האיחוד על שינויים מקיפים בדירקטיבה, בין השאר ע"י הוספת מגזרים מפוקחים (דוגמת נותני שירותים במטבעות וירטואליים וסוחרים ביצירות אמנות), הקמת מרשמים ציבוריים של נהנים סופיים בחברות אירופיות, והידוק הבקרות על פעולות פיננסיות הקשורות למדינות בסיכון. 

בעקבות השינויים, למדינות האיחוד הוקצב לאמץ את התיקונים בדירקטיבה באמצעות תיקוני חקיקה עד ל-26 ביוני 2017. עם זאת, אירלנד ורומניה כשלו לעשות זאת במשך שנתיים, עד שהשלימו את תהליך היישום במחצית השנייה שנת 2019. בעקבות זאת, רומניה נקנסה כעת ב-3 מיליון אירו, ואירלנד ב-2 מיליון אירו. בתחילת החודש הודיעה הנציבות האירופית הודיעה כי תפנה לבית הדין נגד שלוש מדינות נוספות שכשלו ליישם את הדירקטיבה במועד המתאים – אוסטריה, בלגיה והולנד.   

 

פורסם 23-07-2020