ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (01.07.20) את הנושאים המרכזיים שיעמדו במוקד סדר היום של הארגון בתקופה הקרובה, על רקע העברת המנדט של נשיאות הארגון מסין לגרמניה, שתשמש כנשיאה התורנית של הארגון במהלך השנתיים הבאות. 

להלן הנושאים העיקריים שיעמדו על סדר יומו של הארגון בתקופה זו: 

התפתחויות טכנולוגיות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור: ה-FATF ימשיך לבחון את ההזדמנויות הטמונות בחידושים הטכנולוגיים עבור הגברת האפקטיביות בסקטור הפרטי, לרבות שימוש בבינה מלאכותית וביג דאטה למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

מניעת מימון טרור של ארגוני ימין קיצוני: על רקע התגברות פיגועי הטרור בשנים האחרונות של ארגוני ימין קיצוני המונעים ממניעים גזעניים ושנאה על רקע אתני, בכוונת הארגון לשפר את ההבנה בנוגע להיבטים הפיננסיים ולקשרים חוצי גבולות בין קבוצות אלה לבין טרוריסטים יחידים, ובנוגע לתורמים לארגונים אלה ודרכי הפעולה האופייניות להם.

הלבנת הון הקשורה להברחת מהגרים: הברחת מהגרים היא פשע מאורגן חוצה גבולות המניב רווחים משמעותיים לארגוני פשיעה וטרור. על רקע זה, ה-FATF מתכנן יוזמה חדשה שתתמקד בהיבטים הפיננסיים ובהלבנת הון ומימון טרור הקשורים לרשתות של הברחת מהגרים והנתיבים הבינ"ל שלהם.  

עבירות סביבתיות: השווי הכלכלי של הפקה בלתי חוקית של משאבי טבע ופסולת מוערך ע"י ה-FATF בהיקף שנתי של 259-91 מיליון דולר, ולעבירות אלה יש השלכות מרחיקות לכת על הסביבה, הכלכלה ובריאות הציבור. לפיכך, בכוונת הנשיאות הגרמנית של הארגון להתמקד בסוגיה הרחבה של עבירות סביבתיות והקשרים שלה להלבנת הון ומימון טרור.  

הברחת נשק: עבירה זו איננה רק עבירת מקור להלבנת הון, אלא גם מקור למימון טרור, שכן ארגוני הטרור עצמם מעורבים בהברחת נשק למימון פעילותם. לפיכך, ה-FATF מתכנן לחזק את ההבנה בנוגע לקשרים שבין הברחת נשק למימון טרור. 

לצד נושאים אלה, הארגון יעסוק בנושאים נוספים, לרבות הקפאה וחילוט נכסים, מניעת מימון פרוליפרציה ופרסום הנחיות ספציפיות לסקטור הנדל"ן.  

פורסם 07-07-2020