משרד האוצר פרסם לאחרונה ( 28.06.20) באתר החקיקה הממשלתי את תזכיר החוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל, התש"ף-2020.

בדברי ההסבר לתזכיר נכתב כי על אף שישראל היא אחת מהמדינות המובילות בעולם בתחום הפינטק, הרגולציה בישראל אינה מתאימה לפעילותן החדשנית של חברות אלה, וכתוצאה מכך חברות פינטק מתקשות לפעול בישראל. לפיכך, מטרת החוק היא להקים סביבת ניסוי ייחודית ("Regulatory Sandbox"), בדומה לזו שמפעילות מדינות רבות בעולם, שמטרתה להתאים את הרגולציה לחברות פינטק, תוך גידור הסיכונים הכרוכים בכך. 

התוכנית תופעל ע"י ועדה שתכלול את כל רשויות הפיקוח הפיננסיות בישראל ותפקידה יהיה לרכז את הטיפול בכלל החברות במסגרת סביבת הניסוי . כך, למשל, במצב שבו חברה אשר מפוקחת על ידי רשות שוק ההון תתקשה לפתוח חשבון בנק בישראל, חסם זה צפוי להיפתר באמצעות תיאום בין החברה ורשות שוק ההון לבין הרשות לאיסור הלבנת הון והפיקוח על הבנקים.

בתזכיר מוצע שהתוכנית תפעל בשני מסלולים: 

• מסלול רישוי – עבור חברות שפעילותן דורשת היתר מרשות פיקוח פיננסית אחת או יותר, ובו רשות הפיקוח הפיננסית תהיה רשאית לקבוע התאמות או הקלות רגולטוריות לצורך קבלת רישיון של חברה המשתתפת בתכנית. 

• מסלול ליווי - עבור חברות שפעילותן אינה דרושה היתר. מטרת המסלול תהיה לתת מענה לקשיים בהן נתקלות חברות טכנולוגיה פיננסית, בין היתר באמצעות החלת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור, בדרך של צו איסור הלבנת הון ייעודי.

התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום 19.07.20. למעבר לאתר החקיקה הממשלתי לחץ כאן.  

פורסם 06-07-2020