ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (30.06.20) את ההחלטות שהתקבלו באסיפת מליאת הארגון שהתקיימה בחודש יוני. להלן הנושאים העיקריים שנידונו באסיפה: 

מזעור סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בנכסים וירטואליים: הארגון מצא כי ישנה התקדמות משביעת רצון ביישום הסטנדרטים המעודכנים של הארגון בתחום הנכסים הוירטואליים, במיוחד בנוגע לגיבוש פתרונות טכנולוגיים שנועדו לאפשר לנותני השירותים לאסוף ולהחליף מידע בנוגע לצד השולח ולמוטב של העברות בנכסים וירטואליים. ה-FATF ימשיך לבחון את ההתפתחויות בתחום, וצפוי לפרסם מסמך חדש של "דגלים אדומים" בנכסים וירטואליים עד אוקטובר 2021.  

דו"ח ה-FATF בנושא Stablecoins: המליאה דנה בדוח שהוגש ע"י הארגון לפורום מדינות ה- G20 בנוגע למטבעות קריפטוגרפיים מסוג "stablecoins" (מטבעות דיגיטליים שערכם מגובה בנכסים שונים, כמו סחורות, נדל"ן, ניירות ערך או מטבעות ממשיים). הדו"ח מבהיר כי הסטנדרטים של ה-FATF תקפים במלואם גם לגבי סוג זה של מטבעות וירטואליים, ומציין כי בכוונת ה-FATF לעקוב מקרוב אחר סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים ל-Stablecoins, לרבות פעולות אנונימיות בין עמיתים (peer-to-peer) שמתבצעות דרך ארנקים ללא מארח (unhosted wallets). כמו כן, הארגון יבחן אם יש צורך בגיבוש מסמך הנחייה ספציפי בנושא Stablecoins.   

מדינות שנמצאות תחת מעקב הארגון: לאור משבר הקורונה, ה-FATF הקפיא בארבעה חודשים את המעקב בנוגע למדינות בסיכון, כך שלפי שעה אין שינוי ברשימת המדינות שמפרסם הארגון. עם זאת, שתי מדינות שמופיעות ברשימת המדינות בעלות הליקויים האסטרטגיים – איסלנד ומונגוליה – ביקשו מהארגון להמשיך את תהליך המעקב שלהן, והארגון צפוי לפרסם בזמן הקרוב הצהרה בנוגע למדינות אלה. 

המשך המאמצים למניעת מימון הפצת נשק להשמדה המונית (פרוליפרציה) – הארגון הודיע על פתיחת הליך התייעצות פומבית בנוגע לשינויים בהמלצה מס' 1 ובתזכיר הפרשנות להמלצה זו, במטרה להגביר את הדרישות הנוגעות לזיהוי, הערכה ומיזעור סיכונים לעקיפה או להפרה של סנקציות כלכליות שנועדו למנוע מימון פרוליפרציה. עם סיום הליך ההתייעצות, ה-FATF ישלים את גיבוש הנוסח החדש להמלצה זו ויגיש אותו למליאת הארגון שתתקיים באוקטובר 2020. 

למעבר למסמך ההחלטות המלא לחץ כאן

פורסם 06-07-2020