הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (ה-FCA) הודיעה לאחרונה (17.06.20) כי הטילה קנס בגובה של כ-37.8 מיליון ליש"ט על הסניף בלונדון של הבנק הגרמני Commerzbank AG, בגין כשלים ביישום מערכות ובקרות נאותות למניעת הלבנת הון בשנים 2017-2012. 

עפ"י ההודעה, Commerzbank London כשל לנקוט צעדים סבירים ואפקטיביים לתיקון כשלים אלה, למרות שהיה מודע אליהם ולמרות שה-FCA העלתה בפניו חששות ספציפיים בנוגע אליהם מספר פעמים במהלך השנים. כתוצאה מכך, כשלים אלה יצרו סיכון משמעותי ליכולת של הבנק לזהות ולאתר עבירות פיננסיות ואחרות. החקירה העלתה בפרט את הכשלים הבאים: 

• היעדר ביצוע בקרות תקופתיות על הליכי "הכר את הלקוח" – נכון למרץ 2017, הבנק לא ביצע בקרות תקופתיות על הליכי זיהוי ואימות ל-1,700 מלקוחות הבנק, בעוד שאלה המשיכו לבצע פעולות ללא הפרעה דרך סניף לונדון של Commerzbank. 

• כישלון לתת מענה לחולשות מתמשכות בכלים אוטומטיים לניטור סיכוני הלבנת הון – בין השאר, בשנת 2015 זיהה הסניף בלונדון כי 40 מדינות בסיכון היו חסרות בטבלת המדינות בסיכון של הבנק, ויותר מ-1,000 לקוחות בסיכון לא התווספו למערכות שהיו אחראיות לניטור פעילות בסיכון גבוה. 

• כישלון ביישום מדיניות ונהלים לביצוע בדיקות נאותות ללקוחות. 

יחד עם זאת, בהודעת ה- FCA נכתב כי הסניף בלונדון נקט צעדים משמעותיים לתיקון הליקויים בבקרות הבנק למניעת הלבנת הון. כמו כן, הבנק ביצע בחינה רטרואקטיבית לזיהוי פעולות חשודות שקרו באותו פרק זמן, ויישם מרצונו הגבלות עסקיות נרחבות, לרבות עצירה זמנית של גיוס לקוחות חדשים בסיכון גבוה והשעיית כל פעילות המימון המסחרי.

פורסם 22-06-2020