הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה אתמול (21.06.20) את גיליון מס' 34 של "מידע הון" (יוני 2020), אשר מרכז וסוקר עדכונים וחדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם. הגיליון סוקר, בין היתר, עדכוני חקיקה, חידושי פסיקה, הכרזות, פרסומים רלבנטיים של הרשות ועדכונים על פעילות ארגון ה-FATF וארגונים בינ"ל נוספים. 

הגיליון הנוכחי כולל גם פרק המרכז עדכונים שפורסמו ע"י רשויות הפיקוח בארץ ובעולם על רקע משבר הקורונה, לרבות מסמך של ארגון ה-FATF על סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים למשבר הקורונה, ורשימת "דגלים אדומים" שפרסמה היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב בנושא הונאה רפואית. כמו כן, מתוארים מסמכי הנחיות שפרסמו הרגולטורים בישראל, לרבות הקלות זמניות בחובות איסור הלבנת הון שניתנו על רקע המשבר למגזרים מפוקחים. 

בפרק הסקירה הבינלאומית מוצג בין השאר המדריך של ארגון ה-FATF בנושא שימוש בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי (עמ' 25), אשר פורסם במרץ 2020 במטרה לסייע ביישום גישה מבוססת סיכון לצרכי זיהוי והכרת לקוחות במסגרת השימוש בזיהוי דיגיטלי. כמו כן, מוצג תקציר מנהלים בעברית שערכה הרשות למדריך זה. מסמך נוסף המוצג בגיליון הינו מדריך שפרסמה הרשות בנושא "הונאות הנדסה חברתית" (עמ' 16), אשר נועד להגביר את המודעות לטיפולוגיות וסיכוני הלבנת הון הקשורים להונאות מסוג זה. 

עוד מתוארים בגיליון עדכונים שפורסמו בחודשים האחרונים ע"י הפיקוח על הבנקים בנוגע להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411, לרבות הקלות בדרישות ניהול חשבון בנק לנותני אשראי חוץ בנקאי ולמפעילי מערכת לתיווך באשראי, וכן עדכון לקובץ השו"ת להוראה 411.  

לקריאת הגיליון לחץ כאן

פורסם 22-06-2020