אתר העיתון Wall Street Journal דיווח לאחרונה (12.06.20) כי משרד המשפטים הצרפתי מתכנן להרחיב את פעולות האכיפה נגד חברות החשודות בעבירות של מתן שוחד לאנשי ציבור זרים. 

עפ"י הדיווח, משרד המשפטים הצרפתי שלח בשבועות האחרונים תזכיר לרשויות התביעה במדינה, שבו הוצגה תוכנית להגברת הליכי החקירה וההעמדה לדין של חברות צרפתיות החשודות בכך ששילמו שוחד במדינות שונות לצורך השגת יתרונות עסקיים וגריפת רווחים במדינות זרות. התוכנית, שדומה במתכונתה לחוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים (חוק ה-FCPA), נועדה לגרום לחברות צרפתיות לאתר ולדווח מרצונן על עבירות שוחד, בתמורה לחתימת הסכמי פשרה וקנסות מופחתים. התוכנית נועדה גם להגביר את מיצוי הדין עם יחידים באותן חברות שנושאים באחריות אישית לעבירות שוחד. 

בנוסף, מהתזכיר עולה שצרפת מתכננת להעמיד לדין בעבירות של מתן שוחד לאנשי ציבור זרים גם חברות זרות שאינן מאוגדות בצרפת, ככל שאותן חברות מחזיקות משרדים כלשהם בצרפת או שיש להן "טביעת רגל מסחרית" במדינה, דבר המספק עילה לתביעה עפ"י החוק הצרפתי, כך לפי המאמר.  

עוד צוין, שיישום מדיניות שכזו לפי המודל האמריקאי צפויה להביא לשיתוף פעולה גדול יותר  בין צרפת לבין ארה"ב ומדינות נוספות המקיימות מודל דומה – דוגמת בריטניה – במסגרת צעדי אכיפה בעבירות שוחד. שיתוף פעולה כזה בתחילת שנת 2020 כבר הוביל לחתימת הסכם בין יצרנית המטוסים האירופית Airbus  לבין הרשויות בארה"ב, צרפת ובריטניה, שבמסגרתו הסכימה החברה לשלם קנס ענק של למעלה מ-3.9 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בדבר מתן שוחד לעובדי ציבור זרים. 

פורסם