הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה היום (21.06.20) מסמך בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הווירטואליים. 

כזכור, בדצמבר 2019 פרסמה הרשות להערות הציבור מסמך "דגלים אדומים" בתחום הנכסים הווירטואליים, שנועד לסייע לסקטור הפרטי ולגורמי האכיפה לזהות ולהתמודד בצורה טובה יותר עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מפעילות בנכסים אלה. כעת, עם סיום הליך ההתייעצות עם הציבור, מתפרסם המסמך הסופי, ובו שינויים והתאמות שבוצעו ברשימת הדגלים האדומים. כך, למשל, התווספו דגלים אדומים הנוגעים לנכסים וירטואליים שהונפקו במסגרת IEO/STO/ICO, בוצעו התאמות הדגלים אדומים הקשורים בארגונים ללא כוונת רווח, והוסרו דגלים מסוימים אחרים אשר נראה כי לא התאימו לאופי הפעילות בנכסים אלה. 

בנוסף, המסמך הסופי כולל לראשונה גם "דגלים לבנים"  - רשימת נסיבות המפחיתות את הסיכון הכרוך בפעילות בנכסים וירטואליים. לפי המסמך, רשימת הנסיבות מפחיתות הסיכון הינה רלבנטית ככל שמדובר בנכס וירטואלי שמקורו בנותן שירותים בנכסים וירטואליים בעל רישיון שניתן במדינה בעלת רמת סיכון נמוכה מבחינת הלבנת הון ומימון טרור. עוד נכתב, כי רשימה זו תישאר בתוקף כל עוד לא הושלמה האסדרה של איסור הלבנת הון בתחום הנכסים הווירטואליים, והיא תיבחן מחדש לאחר השלמת האסדרה. 

בין הנסיבות מפחיתות הסיכון המופיעות במסמך: 

• פעילות בהיקף נמוך שייקבע על ידי הגורמים הרלוונטיים, לצד יישום מנגנון לבחינת היקף הפעולות בסכום נמוך, על בסיס מצטבר, על מנת לוודא שלא מתקיים פיצול עסקאות. 

• נכסים וירטואליים שהתקבלו באופן ישיר מפעילות כרייה, כאשר ניתן לזהות את מקור הכספים למימון פעילות הכרייה, בהיקף מתאים לסכומים שהתקבלו. 

• נכסים וירטואליים שנרכשו ונמכרו אל או מאותה כתובת ארנק אלקטרוני עבור אותו לקוח בלבד. 

• אישור מרשויות המס על תשלום מס בגין רווחים או הכנסות מפעילות בנכסים וירטואליים. בהקשר זה צוין, כי אישור מסוג זה עשוי להצטרף לנסיבות אחרות ולהעיד על סיכון מופחת, אך לא כנסיבה חלופית העומדת בפני עצמה.

לקריאת המסמך לחץ כאן

פורסם 21-06-2020