הבית הלבן פרסם ביום חמישי האחרון (11.06.20) צו נשיאותי חדש אשר מאפשר הטלת סנקציות על יחידים או ישויות הקשורים לבית הדין הבינלאומי בהאג (ה-ICC), בגין חקירות של בית הדין נגד ארה"ב או בעלות בריתה. 

עפ"י הצו, החקירות שמנהל בית הדין בנוגע לפעולות שבוצעו לכאורה ע"י צבא ארה"ב באפגניסטן פוגעות בריבונותה של ארה"ב, גורמות נזק לביטחון הלאומי ולמדיניות החוץ האמריקאית, ומעמידות את עובדי הממשל האמריקאי בסכנת מאסר. בצו נכתב כי ארה"ב מעולם לא הכירה בסמכות השיפוט של ה-ICC בנוגע לאזרחיה, ולכן על בית הדין לכבד את החלטותיה של ארה"ב ושל מדינות אחרות שאינן כפופות לסמכותו. 

לאור זאת, הצו מסמיך את מזכיר המדינה האמריקאי ואת משרד האוצר, להקפיא רכוש ונכסים בארה"ב, או להטיל איסור כניסה לארה"ב, של כל יחיד או ישות זרים שנקבע לגביהם כי היו מעורבים ישירות בניסיון של ה-ICC לחקור, לעצור או לתבוע גורמי ממשל או צבא אמריקניים, או כל מי שמסייע צבאית, פיננסית או חומרית לפעילות זו. 

לפי הצו, סמכות זו תקפה גם לגבי כל חקירה אפשרית של ה-ICC נגד גורמי ממשל וצבא של מדינות שהינן בעלות בריתה של ארה"ב ("personnel of a country that is an ally of the United States"), ושאינן צד לאמנת רומא, המשמשת כמקור הסמכות לפעילותו של בית הדין. בהקשר זה נציין, כי מדינת ישראל אמנם חתמה על אמנת רומא בשנת 2000, אך מעולם לא אשררה אותה ולכן בפועל לא הצטרפה אליה.

לקריאת הצו לחץ כאן

פורסם 14-06-2020