הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה אתמול (07.06.20) מסמך לחברות הביטוח הכולל דגשים בנושא יישום גישה מבוססת סיכון וכלים לזיהוי וניטור פעילות בלתי רגילה, לצד רשימת "דגלים אדומים" ומקרי מבחן להלבנת הון. רשימת הדגלים האדומים נועדה לסייע לחברות הביטוח בניטור וזיהוי פעולות בלתי רגילות, תוך חלוקה למספר קטגוריות כלליות: אופי הלקוח או התנהגותו; סוג השירות הפיננסי; צדדים קשורים; מקור או יעד הכספים; ערוצי הפצה/מתווכים. 

בין השאר, ביחס לסוג השירות/המוצר הפיננסי, מצביעה הרשות על האינדיקטורים הבאים: 

• פירעון מוקדם להלוואה לטווח ארוך בסכום חד פעמי.

• הפקדה חד-פעמית ולאחר מספר ימים בקשה לביטול של הפוליסה.

• הפקדה חד פעמית בסכום גבוה ולקיחת הלוואה כנגד, ללא הגיון כלכלי.

• תשלום חד פעמי בסכום גבוה לפוליסת ביטוח שמשולמת חודשית בהוראת קבע. 

דגלים אדומים נוספים בשאר הקטגוריות כוללים: 

• קושי לוודא זהות של נהנה או בעל שליטה (למשל, מבנה אחזקות מורכב בתאגיד).

• משלח יד בעל הכנסה ממוצעת נמוכה המבצע הפקדות לפוליסה בסכומים גבוהים.

• פעילות חריגה בפוליסה בבעלות עמותה.

• שינוי תדיר של מוטבים, ללא הסבר המניח את הדעת.

החל מעמ' 13 מופיעות דוגמאות למספר דפוסי הלבנת הון, לרבות טיפולוגיה המתייחסת להסתרת כספים באמצעות פוליסת ביטוח חיים. באותו מקרה, ברשות התקבלה בקשת מידע מרשות אכיפה, בנוגע לחשד כי אדם א' (בעלים בחברה A) ביים פירוק לחברה, ביצע רישום כוזב במסמכי תאגיד ופעולות מרמה נוספות. כמו כן, עלה החשד להסתרת כספים שהועברו לחברה מזכיינים אשר לא קיבלו את תמורתם. בדיקת הרשות איתרה מספר פעולות פיננסיות שביצע אדם א' מול חברת הביטוח, ומול אדם ב', לרבות פעילות בניירות ערך ומתן אשראי, אשר דרכן יתכן שהסתיר את הכספים. אחד הדגלים האדומים שאפיינו מקרה זה הינו העברת כספים לרוכש הפוליסה המקורי, תוך הצגתם כהלוואה המיועדת לרכישת נכס, כ"דמי הלבנה". 

לקריאת המסמך לחץ כאן

פורסם 08-06-2020