הבנק האוסטרלי Westpac פרסם ביום שישי האחרון (4.06.20) דו"ח מסכם של ממצאי בדיקה פנימית שערך בנוגע לכשלי מניעת הלבנת הון ומימון טרור בבנק במהלך העשור האחרון. 

הבדיקה הפנימית נערכה על רקע ההליך המשפטי שמנהלת נגד הבנק היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה (AUSTRAC). נזכיר, כי בנובמבר 2019 הגישה AUSTRAC עתירה לבית המשפט הפדרלי במדינה, שבמסגרתו ביקשה לקנוס את הבנק בגין "אי ציות שיטתי" לחוק האוסטרלי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. לדברי AUSTRAC, הבנק הפר את החוק הנ"ל ביותר מ-23 מיליון מקרים, התרשל בפיקוח על קשרי הבנקאות הקורספונדנטית שלו, וכשל ליישם תכנית נאותה למניעת הלבנת הון ומימון טרור. ההליך המשפטי בנושא עדיין נמשך. 

בהודעת הבנק נמסר כי Westpac מודה בכשלי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, שעיקרם אי-דיווח על העברות תשלום בינ"ל (IFTIs), בהיקף של 19.5 מיליון העברות תשלום בינ"ל במשך שש שנים. כמו כן, הבנק הודה בכך שכשל לציית להנחיות של AUSTRAC בכל הנוגע למעקב אחר העברות כספים שיש לגביהן אינדיקטורים לסיכונים של ניצול ילדים (child exploitation risks). 

לדברי הבנק, הכשלים נבעו משילוב בין תהליכים לקויים למניעת עבירות פיננסיות לבין שיקול דעת לקוי של יחידים בבנק וטעויות אנוש. הבנק זיהה במיוחד אי-בהירות לגבי גבולות הגזרה של ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ביחידות הבנק. יישום מודל שלושת קווי ההגנה לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור לא היה אפקטיבי, וחלק מהעובדים לא הבינו היכן מתחילה ומסתיימת האחריות שלהם לניהול סיכונים אלה. עוד נמצא, כי בבנק היה מחסור במשאבי כוח אדם בתחום הציות, ולא הייתה הבנה ברורה ועקבית בתוך יחידות הבנק בנוגע לאופי סיכוני הלבנת הון הנובעים מפעילות לקוחות הבנק ובנוגע לאופן שבו יש למזער אותם. 

בהודעה מטעם יו"ר דירקטוריון הבנק, נמסר כי Westpac מכיר בחומרת הכשלים עליהם הצביעה AUSTRAC, וכי הבנק פועל לשינוי התרבות הארגונית שלו בכל הנוגע לסיכוני פשיעה פיננסית וימשיך לשתף פעולה עם הרשויות במסגרת ההליך המתנהל בנושא.

פורסם 06-06-2020