הנציבות האירופית פרסמה לאחרונה (07.05.20) תכנית פעולה חדשה שנועדה לחזק את היכולות והמנגנונים של האיחוד האירופי במסגרת המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. 

התוכנית מפרטת את הצעדים שבכוונת האיחוד האירופי ליישם במהלך 12 החודשים הקרובים, על מנת להגביר את האכיפה והפיקוח על יישום כללי האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, וכדי לסגור את הפרצות הקיימות בחוקי האיחוד בתחום זה. לשם כך, התוכנית מתבססת על שישה נדבכים מרכזיים: 

1. יישום אפקטיבי יותר של כללי האיחוד האירופי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור –  הנציבות האירופית תגביר את המעקב שהיא מבצעת אחר יישום כללי האיחוד ע"י המדינות החברות. כמו כן, הנציבות קוראת לרשות הבנקאות האירופית (EBA) לעשות שימוש מלא בסמכויותיה החדשות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור 

2. הצגת "סט כללים אחיד" (single EU rulebook) בתחום מניעת הלבנת הון בכל רחבי האיחוד האירופי – יוצג ע"י הנציבות ברבעון הראשון של 2021. 

3. יצירת פונקציה של "רגולטור על" ברמת האיחוד האירופי (EU-level supervisor) שיפקח על משטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור במדינות החברות – יוצג ע"י הנציבות ברבעון הראשון של 2021. 

4. הקמת מנגנון תיאום וסיוע בין יחידות המודיעין הפיננסי של המדינות החברות – יוצג ע"י הנציבות ברבעון הראשון של 2021. 

5. הגברת שיתוף הפעולה בין המדינות החברות בהיבטים המשפטיים והמשטרתיים של מניעת הלבנת הון ומימון טרור.   

6. הגברת המעורבות הגלובלית של האיחוד האירופי בעיצוב הסטנדרטים הבינ"ל בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור – במסגרת זו, הנציבות האירופית הציגה רשימה חדשה של מדינות בסיכון, על בסיס מתודולוגיה חדשה שנותנת משקל רב יותר להערכות ה-FATF ביחס למדינות בסיכון. 

פורסם 11-05-2020