בתאריך 04.05.20 פורסם דוח מבקר המדינה השנתי 70ב, אשר עוסק בין השאר במאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים. הדוח מתמקד בבחינת החסמים בניהול תיקים הכוללים אכיפה כלכלית ובהיקף תפיסות הרכוש בשלב הזמני ביחס לחילוט הסופי. 

עפ"י נתוני הדו"ח, בין השנים 2016-2018 המשטרה תפסה בהליכי אכיפה כלכלית סכום כולל של 4.2 מיליארד ש"ח, אשר לגבי חלק גדול ממנו עדיין לא התקבלה הכרעה שיפוטית. הסכום שנפסק בצווי חילוט בתיקים שהסתיימו בשנים 2018-2016 עומד על 454 מיליון ש"ח. בחמישה תיקים שהסתיימו בהסדר וללא הרשעה בהלבנת הון, הוסכם כי ישולם לטובת אוצר המדינה סכום  כולל של 707 מיליון ש"ח.

הדו"ח מציג תמונת מצב בנוגע להליכי החילוט וניהול הכספים המחולטים, כפי שעולה מהביקורת בקרב גופי האכיפה הכלכלית. להלן עיקרי מסקנות המבקר בהקשר זה: 

- היעדר גורם מתכלל שמופקד על קבלה, איסוף וניתוח מלוא המידע הקיים אצל כלל הגופים המשתתפים בשרשרת האכיפה הכלכלית. 

- "צוואר בקבוק" במעבר התיקים מהיחידות החוקרות לגורם המטפל בתביעות ובמימוש; משכי זמן ארוכים בטיפול וניהול ההליכים המשפטיים בתיקי אכיפה כלכלית ובעבירות מס חמורות. 

- תפיסת נכסים בחו"ל: למרות המאמצים שמקדישים גופי המודיעין, החקירה והאכיפה לצורך זיהוי, איתור ותפיסה של נכסים בחו“ל, לא הועברו לישראל כספי חילוט מחו"ל.

לצד זאת, הדו"ח מציין כי במהלך תקופת הביקורת החלו גופי האכיפה בפעולות לגיבוש ותיקוף של נוהלי עבודה מוסכמים בתחום האכיפה הכלכלית. בנוסף, מאז דו"ח הביקורת האחרון בנושא החלה בניית תוכנית אסטרטגית למיפוי הסיכונים וגיבוש מדיניות האכיפה הכלכלית והתווייתה.

כמו כן, הדו"ח כולל שורת המלצות לשיפור פעולות האכיפה הכלכלית והחילוט, לרבות: 

- מוצע כי הפרקליטות, המשטרה, רשות המיסים ויחידת החילוט יפעלו לבניית מסד נתונים משותף, ויגדירו גורם אחר שיהיה אמון על ריכוז כלל הנתונים. 

- על קובעי המדיניות במשרד המשפטים ובמשטרה לבחון את הפערים בין סכומי התפיסות לבין הסכומים הנפסקים בצווי החילוט מתוך אותן התפיסות, ואת הפערים בין שווי הרכוש שבית המשפט שלל מהעבריינים לבין הסכומים שהופקדו בסופו של הליך בקרנות החילוט. 

- על רקע ההמלצה המופיע בדו"ח ה-FATF, המבקר קורא למשרד המשפטים ולהנהלת בתי המשפט לשקול הקמת בתי משפט ייעודיים או הרחבת הסמכות של בתי המשפט הכלכליים לדון גם בהליכי חילוט והלבנת הון, או לנקוט אפיק אחר שייתן מענה מקצועי ומהיר לשמיעת תיקים אלה.

פורסם 11-05-2020