ארגון ה-FATF פרסם ב-04.05.20 מדריך שנועד לסייע לגופים מפוקחים ורשויות פיקוח במדינות שונות להתמודד עם האתגרים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור אשר מתעוררים על רקע משבר הקורונה. המסמך מזהה את הסיכונים המרכזיים, מתאר טיפולוגיות בולטות שזוהו ומציע דרכי התמודדות מומלצות לחולשות שנובעות מהמשבר. 

בעמ' 6, מתוארי סוגי הונאות ספציפיות המאפיינות את המשבר הנוכחי, לרבות:  

• התחזות של עבריינים לנציגי גופים רשמיים (כמו גורמים ממשלתיים, נציגי בתי חולים וכו'), ויצירת קשר עם קורבנות תמימים, על מנת להשיג מידע בנקאי אישי או מזומנים מהקורבן, כביכול עבור מתן הקלות במס. 

• הונאות ברשת תוך התחזות לחברות, עמותות או ארגונים בינ"ל שמציעים למכירה ציוד התגוננות או ערכות בדיקה, על מנת להוציא במרמה פרטי כרטיסי אשראי מהלקוח. 

• קמפיינים לגיוס כספים עבור עמותות פיקטיביות, כביכול עבור מחקר רפואי או לסיוע לחולים. מקבלי האימיילים הללו מתבקשים לספק פרטי כרטיסי אשראי או לבצע תשלומים דרך ארנק דיגיטלי מאובטח של מבצע ההונאה.

• הונאות הקשורות להשקעות, דוגמת טענות כוזבות שהמוצרים או השירותים של חברות מסוימות שנסחרות באופן ציבורי יכולים למנוע, לזהות או לרפא את הנגיף. 

בעמ' 11 מופיע סיכום של סיכונים פוטנציאליים להלבנת הון ומימון טרור הקשורים למשבר, לרבות: 

• עבריינים המנצלים את האתגרים שעומדים בפני מערך הבקרות הפנימיות בגופים פיננסיים כתוצאה מסביבת עבודה ופעילות מרחוק, כדי לעקוף הליכי זיהוי ואימות על מנת להסתיר ולהלבין כספים. 

• ניצול המיתון הכלכלי ע"י גורמי פשיעה למטרות הלבנת הון: למשל, ארגוני פשיעה עלולים להחדיר כספים אל תוך המערכת הפיננסית הלגיטימית ע"י ארגון מחדש של הלוואות קיימות וקווי אשראי, או ע"י השקעה בנדל"ן ובעסקים הנתונים בקשיים כלכליים.  

• עלייה בסיכון לניצול שירותים פיננסיים מקוונים ונכסים וירטואליים למטרת הלבנת הון.

• ניצול לרעה של כספי סיוע פיננסי בינ"ל וסיוע חירום, ע"י הימנעות מהליכי רכש סטנדרטיים, דבר שעלול להוביל לעלייה בשחיתות ובסיכוני הלבנת הון הקשורים מכך. 

• התנודתיות בשווי ניירות הערך מובילה לעלייה בהפיכת תיקי ני"ע לנזילים ובמשיכות מזומנים. כאשר השווקים יתייצבו,  תנועות גדולות של הפקדה מחדש עלולות לשמש כמעטה להלבנת הון. 

בנוסף, המסמך סוקר את מגוון הפעולות שמדינות ורגולטורים יכולים לנקוט לסייע להתמודדות עם האתגרים והסיכונים החדשים, ובכלל זה: קריאה ליישום מלא של גישה מבוססת סיכון בכל הנוגע להליכי זיהוי ואימות; עידוד השימוש בתהליכי זיהוי דיגיטלי בעת פתיחת חשבון או ביצוע פעולות; הקמת ערוצי תקשורת ישירים עם הגופים המפוקחים בסוגיות הקשורות לציות על רקע המשבר.

פורסם 06-05-2020