הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה ב-23.04.20 תקציר מנהלים בעברית למסמך ההנחיה של ה-FATF בנושא השימוש בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי לצורך ביצוע הליכי זיהוי והכרת הלקוח. 

כזכור, בחודש מרץ האחרון פרסם ה-FATF מסמך הנחיה חדש בנושא זיהוי דיגיטלי (Guidance on Digital ID), שנועד לסייע לרגולטורים ולגופים מפוקחים להבין כיצד להשתמש במערכות זיהוי דיגיטלי במסגרת הליכי זיהוי והכרת הלקוח (customer due diligence) באופן שעולה בקנה אחד עם המלצות ה-FATF. המדריך שפורסם כעת בעברית ע"י הרשות נועד להנגיש לגופים הרלבנטיים בישראל את מסמך ההנחיה של ה-FATF ואת עיקרי הדרישות וההמלצות של הארגון בנושא. 

ההמלצה העיקרית לגופים המפוקחים היא לאמץ גישה מבוססת סיכון לעניין זיהוי והכרת הלקוחות, וזאת בהתבסס על שני עקרונות: (א) הבנת רמת האבטחה והאמינות של מערכת לזיהוי דיגיטלי, במיוחד בנוגע להליכי אישור ואימות הזהות; (ב) ווידוא שרמת האמינות מתאימה לסיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור שנובעים מהקשר עם הלקוח, תוך שימת לב למאפיינים הספציפיים של קשר זה  (סיכון גיאוגרפי, מוצר, לקוח וכיו"ב).

המסמך מתייחס למערכות לזיהוי דיגיטלי באופן נייטרלי מבחינה טכנולוגית (technology neutral), כך שאינו מבדיל בין סוגים או ספקים של מערכת כזו או אחרת. כמו כן, המסמך מבהיר כי זיהוי וביצוע פעולות של לקוח שאינם מבוצעים פנים-אל-פנים המבוססים על מערכות אמינות ועצמאיות לזיהוי דיגיטלי, תוך הפעלת אמצעים מתאימים להפחתת הסיכונים, יכולים להיחשב לבעלי רמת סיכון סטנדרטי או אפילו רמת סיכון נמוכה.

לקריאת התקציר לחץ כאן

פורסם 26-04-2020