מחלקת השירותים הפיננסיים במדינת ניו יורק (ה-DFS) הודיעה לאחרונה (20.04.20) כי הטילה קנס של 35 מיליון דולר על הבנק הדרום קוריאני Industrial Bank of Korea (IBK) ועל סניפו בניו יורק, בגין הפרת חוק ה-BSA וחוקים נוספים למניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

נזכיר, כי בשנת 2016 נחתם הסכם בין IBK ל-DFS, שבמסגרתו הבנק התחייב לתקן חולשות וליקויים הנוגעים לניהול הסיכונים ולציות שלו לכללי ה-BSA ולתקנות OFAC. עם זאת, בביקורות שבוצעו לאחר מכן בסניף הבנק בניו יורק נמצא כי הציות שלו להוראות מניעת הלבנת הון הלך ופחת עוד יותר, ונמצאו ליקויים במדיניות ובנהלים של הסניף בכל הנוגע לניטור פעולות, דיווחים על פעילות חשודה ובקרות פנימיות למניעת הלבנת הון.

אחת הדוגמאות הבולטות לליקויים היה כשלונו של הבנק לזהות הלבנת הון שאירעה בשנת 2011, בהיקף כולל של 1 מיליארד דולר. במסגרת פרשה זו, לקוח בשם Kenneth Zong עקף את חוקי הסנקציות של ארה"ב ע"י העברת כספים מחשבון מוגבל ב- IBK לחשבונו הפרטי, במטבע וון דרום קוריאני (Korean Won). לאחר מכן, Zong המיר את הכספים לדולרים והעביר אותם ליחידים ולישויות במקומות שונים בעולם. הסליקה של רוב הפעולות הללו, שהסתכמו כאמור בכ-1 מיליארד דולר, בוצעה באמצעות מוסדות פיננסיים בניו יורק, לרבות סניף IBK בניו יורק, אשר משמש כבנק הקורספונדנטי של IBK בארה"ב. 

בנוסף לקנס הכספי שהוטל עליו, IBK נדרש להגיש תוכניות לחיזוק מערך מניעת הלבנת ההון והבקרות הפנימיות בבנק, וכן להגיש דיווחים רבעוניים על כל שינוי בתוכניות הציות של הבנק, במבנה הממשל התאגידי ובפעולות הפיקוח שלו. 

פורסם 26-04-2020