קבוצת וולפסברג, אשר עוסקת בקביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון ומורכבת מנציגי 13 בנקים גלובליים, פרסמה לפני מספר ימים (17.04.20) גרסה עדכנית של שאלון בדיקת נאותות עבור בנקים המבקשים לפתוח חשבון קורספונדנט (Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire  ובקיצור CBDDQ). 

נזכיר, כי מטרת השאלון היא להביא לסטנדרטיזציה של המידע אשר בנקים קורספונדנטים מבקשים מבנקים אחרים בעת פתיחה של חשבון קורספונדנט, כמו למשל: הבעלות על הבנקים, המוצרים והשירותים שהם מציעים, מערכות ומדיניות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ותוכנית ציות למשטרי סנקציות ומניעת שחיתות ושוחד. הציפייה של קבוצת וולפסברג היא שאימוץ נרחב של השאלון ע"י מוסדות פיננסיים יפשט את הליכי בדיקת הנאותות סביב פתיחה וניהול של חשבון קורספונדנט, ויוזיל את העלויות הכרוכות בהליכים אלה. ארגון ה-FATF הביע בעבר את תמיכתו באימוץ השאלון ומסר כי הוא צפוי להוביל לניהול סיכונים אפקטיבי יותר בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

השינויים שבוצעו כעת נועדו, בין השאר, לחדד ולהבהיר כמה מונחים שלא היו ברורים בגרסה הקודמת. כך, למשל, שונה הנוסח של שאלות מס' 14 ו-70, באופן שמתייחס ללקוחות תושבי חוץ (non-resident) במקום לקוחות " offshore’" בגרסה הקודמת. בנוסף, הנוסח העדכני של שאלה מס' 77 מתייחס לדרישות רגולטוריות לדיווח על פעולות חשודות (suspicious activity) במקום לדיווח על "מטבע" (currency’). לצד הגרסה החדשה פורסם גם קובץ שו"ת מעודכן וחומרי הדרכה בנוגע לאופן מילוי השאלון. לעיון בחומרים הנלווים לחץ כאן

פורסם 20-04-2020