המשרד ליישום סנקציות פיננסיות במשרד האוצר הבריטי (OFSI) הודיע לאחרונה (31.03.20) כי הטיל קנס בסך 20.47 מיליון ליש"ט על הבנק הבריטי Standard Chartered , בגין הפרת תקנות הסנקציות של האיחוד האירופי ביחס לרוסיה. מדובר בקנס הגדול ביותר ש- OFSIהטיל עד היום, מאז הקמתו של גוף זה בשנת 2016.

 

ביולי 2014, בעקבות הסיפוח הבלתי חוקי של חצי האי קרים ע"י רוסיה, האיחוד האירופי פרסם את תקנה מס' 833/2014, אשר מטילה "אמצעים מגבילים" (restrictive measures) נגד גורמים שנושאים באחריות לפגיעה בשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה. זאת, במטרה למנוע מחברות ובנקים רוסיים מסוימים גישה להון ראשוני ומשני באיחוד האירופי, לרבות גישה להלוואות. בהתאם לכך, סעיף 5(3) של תקנה זו אוסר על כל אדם או ישות באיחוד האירופי להעניק הלוואות או אשראי לישות שנמצאת תחת הגבלות אלה. להגבלה זו נקבע מאוחר יותר חריג, שמאפשר מתן הלוואות לישויות אלה כאשר מדובר במימון פעולות ייבוא וייצוא של מוצרים ספציפיים מותרים, למטרות הסחר הלגיטימי של האיחוד האירופי, ובלבד שמוצרים אלה מגיעים אל או מתוך מדינות האיחוד האירופי. אחד מהמוסדות הרוסיים שעליהם הוטלו התקנו המגבילות הוא הבנק הרוסי Sberbank  (כמפורט בנספח 3 לתקנות).

 

עפ"י ממצאי OFSI, בין השנים 2018-2015 בנק Standard Chartered העניק סדרה של 102 הלוואות לבנק הטורקי Denizbank AS, שבאותה עת היה חברה בת בבעלות כמעט מלאה של Sberbank, ומתוקף כך היה נתון בעצמו למגבלות שהוטלו ע"י האיחוד בכל הנוגע למתן הלוואות ואשראי.

 

חלק מההלוואות הללו אכן עמדו בתנאי החריג שנקבע בתקנות האיחוד האירופי, אך כ-70 הלוואות בהיקף כספי כולל של 266 מיליון ליש"ט לא עמדו בתנאי החריג, ולכן הפרו את תקנות הסנקציות של האיחוד. OFSI קבע כי Standard Chartered אמנם היה מודע למשטר הסנקציות האירופי ובצורך לנקוט צעדים ליישומו, אך שגה בפרשנות שהעניק לתקנות המגבילות, וכתוצאה מכך ביצע הפרות בדרגת חומרה גבוהה ("most serious"). עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס התחשב OFSI בכך שהבנק דיווח מיוזמתו על ההפרות ושיתף פעולה עם החקירה, ולאור זאת הפחית את גובה הקנס הפוטנציאלי ב-30%.

 

על רקע פעולת אכיפה זו, OFSI הדגיש כי על חברות ויחידים מוטל לוודא שהם מבינים בצורה מלאה את האיסורים וההיתרים שמופיעים במשטר הסנקציות האירופי, בין אם מדובר בסנקציות מוחלטות הכוללות הקפאת נכסים ובין אם מדובר בסנקציות מגבילות מבוססות סקטורים (sectoral-based restrictive measures). בהתאם לכך, על הגופים המפוקחים לוודא שהם מקיימים מדיניות ותהליכים נאותים כדי לנהל את סיכוני הסנקציות ולהבטיח ציות מבוסס סיכון לדרישות השונות.

פורסם 07-04-20