הרשות להלבנת הון ומימון טרור פרסמה אתמול (05.04.20) קריאה למוסדות פיננסיים ולגורמים מפוקחים אחרים, שבה הם מתבקשים להגביר את ערנותם לפעילות פיננסית בלתי- רגילה בצל משבר נגיף הקורונה ולעדכן את הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בדבר פעילות עם סיכון פוטנציאלי להלבנת הון או מימון טרור.

הודעת הרשות מבקשת להפנות את תשומת הלב לסיכונים קונקרטיים להלבנת הון ומימון טרור, אשר גוברים ומתחדדים בתקופות משבר לאומי וכלכלי, שבהם חלים שינויים בהתנהלות השגרתית במדינה ובעסקים. שינויים אלה כוללים, בין השאר, עליה חדה בביקוש לרכישת מוצרים שאינם נפוצים בשגרה, דוגמת ציוד היגיינה ומיגון רפואי; חוסר יציבות בבורסות; ומעבר של גופים פיננסיים לביצוע הליכי זיהוי והכרת לקוחות באופן מקוון, ללא מפגש פנים- אל-פנים וללא הצגה פיזית של מסמכי זיהוי מקוריים. כמו כן, פעולות פליליות אשר מבוצעות בדרך כלל במרחב הציבורי עלולות לעבור לסביבה הביתית או המקוונת ובכך להפוך לפחות גלויות.

כתוצאה מכך, מדגישה הרשות סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אשר עלולים לנבוע משינויים אלה:

·         עלייה בפעילות הונאה: בהקשר זה מצביעה הרשות באופן ספציפי על הונאות מסוג "פישינג" (שמטרתן הוצאת כספים במרמה מאזרחים תמימים על רקע התחזות לגורם אחר, כמו מוכר ציוד רפואי או נציג של ארגון בריאות מוכר ולגיטימי); הונאות הנדסה חברתית (השתלטות על כתובת האימייל של הקורבן כדי לשלוח הוראות תשלום מזויפות למוסדות פיננסיים או אנשי קשר עסקיים); והונאות נקודתיות בהקשר לקורונה (כמו הונאה הקשורה למכירת ציוד רפואי; הונאה הקשורה לגיוס תרומות לסיוע לנזקקים; הונאה הקשורה למתן הלוואות או להשקעות).

·         שינויים אפשריים בערוצי העברות כספים של מלביני הון ומממני טרור: יתכן כי על רקע צמצום נתיבי האוויר וסגירת הגבולות תתרחש הפחתה בהעברת מזומנים, ומנגד תחול עלייה בשימוש בנתיבי העברה אלטרנטיביים שלא אפיינו את אותם העבריינים עד כה, דוגמת שירותים פיננסיים טכנולוגיים מתקדמים.       

·         נכסים וירטואליים: בשל חוסר היציבות בשווקים הפיננסיים בצל משבר הקורונה, ייתכן ותהיה צמיחה בשימוש והשקעה בנכסים וירטואליים החשופים יותר לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור.

·         פשע מאורגן: השינויים הנובעים ממשבר הקורונה, לרבות העלייה בכמות מחוסרי העבודה וצורך גובר במימון פעילות עסקית, עלולים להוביל להתרחבות הפשיעה המאורגנת וכתוצאה מכך לעלייה בפעולות הלבנת הון.

עוד מדגישה הרשות כי משבר הקורונה עלול להוביל לעליה בתקיפות הסייבר על סוגיהן השונים, לרבות הפצת תוכן זדוני (malware) המסווה את עצמו לכלי איכון שיסייע במעקב וזיהוי חולי קורונה במסגרת פעולות שאושרו בתקנות שעת חירום, אשר בפועל אוסף נתוני תקשורת ואיכון גיאוגרפי של המשתמשים באופן לא חוקי

הגופים המפוקחים מתבקשים כאמור להגביר ערנות לסיכונים אלו ולסיכונים נוספים ולדווח לרשות במקרה של פעולות המעלות חשש להלבנת הון או מימון טרור, בסמוך ככל הניתן למועד ביצוע הפעולה או הניסיון לביצוע הפעולה, וכן במקרה של זיהוי תופעות אשר נחשדות כקשורות לסיכונים מסוג זה.

פורסם 06-04-20