רשות ניירות ערך פרסמה היום (05.04.20) מדריך מקוצר לבעלי רישיון ניהול תיקים, ייעוץ השקעות ושיווק השקעות, בנושא פתיחת חשבון מרחוק בצל התפרצות וירוס הקורונה. המדריך נועד לסייע להמשכיות הפעילות העסקית של בעלי רישיון המעניקים שירות בדרך של קשר אישי וישיר עם הלקוח, והוא כולל את הוראות הדין הרלוונטיות שעל פיהן בעל רישיון יכול להתקשר עם לקוחות חדשים ולתת שירות גם מרחוק.

המדריך מבהיר כי בעלי רישיון יכולים להתקשר עם לקוח חדש מרחוק גם ללא פגישה פרונטלית, וזאת בעקבות סדרת הקלות שניתנו לאחרונה. בצל משבר הקורונה נוספו (במסגרת הוראת שעה) גם הקלות בנושא ביצוע הליך בירור צרכים ראשוני ובעדכונו. בתחום ניהול התיקים ניתנו בתקופה האחרונה (עוד טרם המשבר) הקלות בעניין זיהוי לקוח חדש לפי חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור, אשר מאפשרות התקשרות מרחוק.

בנוסף, המדריך כולל דגשים והבהרות בנוגע לאופני ההתקשרות עם לקוח חדש ללא פגישה פנים אל פנים, ביצוע מרחוק של צרכי הלקוח, ודרכי זיהוי ואימות הלקוח מרחוק, לרבות ביצוע הליך הכרת הלקוח

פורסם 05-04-20