נשיא ארגון ה-FATF פרסם אתמול (01.04.20) הצהרה באתר האינטרנט של הארגון, אשר מפרטת את עמדת הארגון בנוגע לצעדים שעל מדינות, רשויות פיקוח ומוסדות פיננסיים לנקוט בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור לנוכח משבר הקורונה.

להלן הנקודות העיקריות המופיעות בהצהרת ה-FATF:

מתן מענה סיכוני פשיעה פיננסית הקשורים לנגיף הקורונה

ארגון ה-FATF קורא לשמור על רמת עירנות גבוהה ביחס להונאה פיננסית ותרמיות הקשורות להתפשטות הנגיף, לרבות סחר בתרופות מזויפות, פרסם הזדמנויות השקעה שקריות והונאות phishing  שמנצלות את חששות הציבור מהנגיף. הונאות נוספות שצפויות להתגבר הן מימון המונים עבור עמותות פיקטיביות והונאות המבטיחות טיפול רפואי נגד הנגיף (medical scams). הארגון מזהיר בנוסף שגם גורמי טרור עלולים לנצל את המצב הנוכחי כדי לגייס כספים.

מתן שירותים פיננסיים דיגיטליים והתקשרויות מרחוק

לנוכח הקשיים הנוכחיים במתן שירותי בנקאות פנים אל פנים ובמתן גישה לשירותים פיננסיים, ולנוכח המצב שבו מרבית האוכלוסייה נתונה בבידוד, ה-FATF קורא לעשות שימוש מירבי בהתקשרויות דיגיטליות עם לקוחות (customer onboarding) ובמתן שירותים פיננסיים דיגיטליים, תוך נקיטת צעדים אחראים למניעת ניצול לרעה של ערוצי פעולה אלה לעבירות פיננסיות. בהקשר זה, ה-FATF מזכיר כי פרסם לאחרונה מסמך הנחייה בנושא זיהוי דיגיטלי, אשר מדגיש את היתרונות הגלומים בתהליכי זיהוי דיגיטלי הן עבור התקשרות ראשונית עם לקוח והן עבור ביצוע פעולות פיננסיות שוטפות, במקביל למזעור סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.

בנוסף, הארגון קורא לפשט את הליכי בדיקות הנאותות במקומות שבהם זוהתה רמת סיכון נמוכה להלבנת הון ומימון טרור (simplified due diligence), בהתאם לסטנדרטים של הארגון, ובפרט לסייע ככל שניתן העברת כספי סיוע ממשלתי (government benefits) בתגובה למשבר.

מתן סיוע באמצעות ארגונים ללא כוונת רווח

ה-FATF מדגיש את החשיבות הרבה שיש לעמותות וארגונים ללא כוונת רווח (NPOs) בכל הנוגע למתן שירותי סיוע וצדקה ברחבי העולם, ומדגיש כי הסטנדרטים של הארגון אינם דורשים שכל ה- NPOsייחשבו לישויות בסיכון גבוה. לפיכך, רשויות פיקוח לאומיות ומוסדות פיננסיים צריכים ליישם גישה מבוססת סיכון, על מנת להבטיח שפעילות לגיטימית של NPOs אינה מתעכבת שלא לצורך, כל עוד היא מתבצעת בשקיפות הנדרשת.

בנוסף, ה-FATF מעודד את רשויות הפיקוח ויחידות המודיעין הפיננסי במדינות השונות לספק תמיכה, הכוונה וסיוע לסקטור הפרטי, בנוגע לאופן שבו יש ליישם את חוקי ותקנות מניעת הלבנת הון במהלך המשבר הנוכחי, על מנת להבהיר למוסדות הפיננסיים שהרשויות מבינות את האתגרים והסיכונים הכרוכים במצב הנוכחי, וכדי להדגיש בפניהם את הפעולות הנחוצות שיש לנקוט.

פורסם 02-04-20