הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים פרסמה אתמול (23.03.020) הנחיה, לפיה בעת מצב החירום שהוכרז בארץ בשל התמודדות עם נגיף הקורונה יש לבצע הליך זיהוי והכרת לקוח שלא פנים אל פנים.  

צו איסור הלבנת הון החל על נותני שירות עסקי קובע כי על נותן שירות עסקי לזהות לקוח המבקש שירות עסקי, טרם מתן השירות המבוקש. בהתאם להוראות סעיף 6 לצו, זיהוי הלקוח יתבצע פנים אל פנים. במקרה בו אין אפשרות לבצע את הזיהוי פנים אל פנים, על נותן השירות העסקי לזהות את הלקוח באמצעות טכנולוגיה של היוועדות חזותית, בהתאם לסעיף 7 בצו.  

עפ"י הנחיית הממונה, לאור מצב החירום שהוכרז בישראל מאז יום 15.3.2020, ולנוכח תקנות שעת החירום המגבילות את היציאה למרחב הציבורי, נותני השירות העסקי יבצעו בעת הנוכחית את הליך הזיהוי באמצעות היוועדות חזותית. הנחיה זו תישאר בתוקף כל עוד מוכרז מצב חירום בישראל בשל התמודדות עם נגיף הקורונה.