הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה ביום חמישי האחרון (19.03.20) הבהרה בנוגע להמשך העברת הדיווחים לרשות, על רקע פניות שהתקבלו מגופים מפוקחים בנוגע לקושי להמשיך ולבצע את העברת הדיווחים בשל משבר הקורונה. 

בהודעה מבהירה הרשות כי על הגופים הפיננסיים להמשיך ולקיים את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור, ככל הניתן, תוך הקפדה על קיום הנחיות משרד הבריאות, ובכלל זה העברת דיווחים לרשות בהתאם לקבוע בתקנות איסור הלבנת הון. 

בנוסף, הרשות מדגישה כי בעת הזו נדרשת ערנות מוגברת מצד המוסדות הפיננסיים על מנת למנוע ניצול לרעה של המשבר בידי עבריינים למטרות הלבנת הון ומימון טרור. בהקשר זה מפנה הרשות לאזהרה שפרסמה משטרת ישראל בנוגע לפעילות עבריינית גלובלית מוגברת בעת הזו  וניסיונות מוגברים לביצוע עבירות מרמה והונאה. 

עם זאת, לאור הנסיבות הקיימות שבו כוח אדם שמופקד בשגרה על מגנוני הציות בגופים הפיננסיים השונים עשוי להימצא ברובו בבית, ובשל הצורך לקיים את הנחיות משרד הבריאות, הרשות מודיעה כי תקבל בהבנה עיכובים שיחולו בהעברת הדיווחים אליה. 

בשאלות או בקשות (שאינן דיווחים), יש לפנות לכתובת המייל הכללית של הרשות (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), לרבות לצורך הפניית תשומת לב הרשות לדיווחים דחופים אשר מועברים, כבשגרה, בערוצי הדיווח המקובלים. 

פורסם 22-03-2020