רשות הפיקוח על המערכת הפיננסית בשבדיה (Finansinspektionen) הודיעה ביום חמישי האחרון (19.03.20) כי הטילה קנס בסך של 4 מיליארד קרונות שבדיות (כ-397 מיליון דולר) על הבנק השבדי Swedbank AB, בגין ליקויים חמורים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

כידוע, נגד Swedbank  מתנהלות חקירות בארה"ב, שבדיה ושלוש המדינות הבלטיות, בחשד למעורבות של Swedbank  בפרשיית הלבנת ההון ב- Danske Bank, על רקע דיווחים בכלי התקשורת השבדיים, לפיהם הבנק שימש כצינור להעברת כספים עבור גורמים המקורבים לשלטון הרוסי. עפ"י דיווחים אלה, מיליארדי דולרים הועברו בין חשבונות המנוהלים ב- Swedbank ו- Danske Bank במדינות הבלטיות, בין השנים 2015-2007. 

הרשות השבדית היא הראשונה מבין הרגולטורים ברחבי העולם שהטילו קנס על Swedbank  בפרשה זו, בעוד שהחקירות נגדו במדינות נוספות עדיין נמשכות. עפ"י ממצאי החקירה של הרשות השבדית, לבנק לא היו מערכות בקרה, תהליכים ומשאבים נאותים לניהול סיכוני הלבנת הון, והנהלת הבנק כשלה לתת מענה אפקטיבי לסיכונים אלה בקרב שלוחות הבנק במדינות הבלטיות, במיוחד בקרב לקוחות שהינם תושבי חוץ במדינות אלה, אשר מסווגים בד"כ כלקוחות בסיכון גבוה להלבנת הון.  

החקירה העלתה כי Swedbank היה מודע לפעולות חשודות שהצביעו על הלבנת הון פוטנציאלית במדינות הבלטיות, אך לא נקט צעדים נאותים כדי להתמודד עם מקרים אלה, למרות דיווחים פנימיים וחיצוניים שהתריעו על הליקויים בשלוחות הבנק במדינות הבלטיות ועל הסיכון להלבנת הון. עוד נמצא, כי הבנק הסתיר מידע מרשויות הפיקוח שבדיעבד חשף את חומרת הסיטואציה.   

הבנק מצידו פרסם הודעה שבה הכיר בכך שכשל לעמוד באמון הלקוחות והבעלים שלו. הבנק ציין כי בשנה האחרונה השקיע משאבים נוספים בבקרות למניעת הלבנת הון, אך הודה כי עדיין יש עבודה רבה לפניו, והדגיש כי בכוונתו לפעול ללא דיחוי לתיקון כל הליקויים שזוהו ע"י הרגולטור השבדי. 

על רקע זה נזכיר, כי רק לפני שבוע Swedbank  הודיע ל-OFAC על הפרה פוטנציאלית של משטר הסנקציות האמריקאי, וזאת לאחר שהבנק איתר מאות פעולות בהיקף של כ-4.8 מיליון דולר, אשר העלו חשש לליקויים בתהליכים של Swedbank בתחום "הכר את הלקוח" ובקרות פנימיות.  

פורסם 22-03-2020